fbpx

Vélhetően mindenki dolgozott már életében alkalmazottként, vagyis biztos elképzelései, akár tapasztalatai vannak arról, milyen kifogásolható vezetői képességekkel bírtak korábbi munkaadói, és el tudja képzelni azt is, ő hasonló pozícióban, mit csinált volna másként. A gond csak az, hogy ahhoz, hogy valaki jó vezetővé váljon messze nem egyszerű a veleszületett érzék; ahogy minden máshoz, ehhez is szemérmetlenül sok koncentrált tanulásra, és emberismeretünk határozott fejlesztésére van szükség.

A jó vezető mondhatni a pszichológia nap szintű gyakorlója, hiszen neki közel 50-50%-ban kell megalapozott üzleti, és emberi döntéseket hoznia. Ráadásul manapság már a legsikeresebb üzletemberek is egyetértenek abban, hogy élesen elkülönül a vezető és a főnök szavak terminológiai jelentése is. Egy későbbi cikkben foglalkozunk majd a kettő közti különbségekkel, de most először is tekintsük át, melyek azok a tulajdonságok, melyek hiányában igencsak kétséges, hogy valaha jó vezetővé válhatunk-e.

A született képességek

A történetnek ez a része kétségtelenül nem befolyásolható, és kijelenthetjük, hogy vezetőnek bizonyos szempontból születni kell, ami azt is jelenti, hogy egy alapvetően simulékony, örökösen kompromisszumkész, befelé forduló emberből soha, vagy csak hosszú idő, és keserves önismereti munka nyomán válhat jó vezető. Szerencsés esetben már akár gyermekkorunkban is megmutatkozhatnak a vezetői képességeink, mely leginkább a másokat való irányítás, valamint saját feladataink hatékony delegálása kapcsán figyelhető meg.

Szakmai- és élettapasztalat

Ne értse félre senki, ez nem jelenti azt, hogy valaki akár 25 évesen ne lehetne jó vezető, hiszen a megtapasztalt élményanyagot másként dolgozzuk fel, és raktározzuk el, akad, aki 30 év tapasztalatból sem tanul, akad, akinek 1-2 év is elég a fejlődéshez. Ugyanakkor fontos, hogy legyen mögöttünk valamennyi idő, mind az emberekkel való bánásmód, mind a munka terén, ahhoz, hogy bizonyos szituációkat jól tudjunk kezelni, illetve, hogy rátermettségünk megmutatkozzon a beosztottaink körében is, hiszen, ha az hiányzik, akkor oda a hitelesség, ami csorbát ejt az alkalmazottak motiválhatóságán, és bizalmán.

Szigorú, de igazságos bánásmód

Elképesztően fontos képesség: szigorra és világosan átlátható szabályrendszerre egyszerűen szükség van ahhoz, hogy a cég hatékonyan működjön. Mindenkinek tisztában kell lennie a feladatkörével, felelősségével, és a mulasztások következményeivel, ám ugyanúgy a jutalmak lehetőségével is. Itt jön be a képbe a következetesség is, ami az igazságosság szinonímája a munka világában. Fontos, ugyanakkor a mindennapi stressz mellett olykor rendkívül nehezen fenntartható képesség, pedig kiszámíthatóvá teszi az alkalmazottak mindennapi életét és munkavégzését, amitől ők biztonságban érzik magukat, a biztonságérzet pedig hatékonyságot szül megfelelő motiváció mellett.

A kommunikáció

Talán mondanunk sem kell, hogy egy jó vezető egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy mindig, és bármikor, bárki felé képes megfelelő formában kifejezni a gondolatait, képes elismerni a hibáit, ugyanakkor képes számon kérni mást is a mulasztásokért, elismerni a jól elvégzett munkáért, és ezeket a szituációkat hajlamos a megfelelő helyen és időben kezelni. A jó kommunikáció számtalan másik, itt felsorolt tulajdonságot is meghatároz, vagyis mondhatjuk, hogy a jó vezető egyik alappillére.

A jó vezető, kiváló stratéga

Míg egy-egy alkalmazott általában elég, ha képben van azzal, saját munkaköre milyen pozíciót is foglal el pontosan a cég működésében, és hierarchiájában, addig egy jó vezetőnek globálisan képesnek kell lennie átlátni a teljes működési mechanizmust, pontosan tudnia kell, mely folyamatok, mi után következnek, és ezekből határozni meg a működés alapvető irányvonalait, azaz a cég stratégiáját. Ehhez nem csupán rendszerszemlélet, de nagyfokú proaktivitás is szükséges, vagyis képesnek kell lenni kalkulálni a következményekkel, és azok lehetséges hatásaival is, valamint ehhez meghozni a megfelelő reagálású döntéseket.

A kiváló problémamegoldó készség

Legalább olyan fontos és alapvető tulajdonság, mint a jó kommunikáció, és többek közt jó stratégává is ez teheti a vállalkozót, és a vezetőt. A jó vezető ugyanis soha nem a problémát látja, hanem a megoldandó feladatot, a kihívást, és eszerint reagál rá, erre igyekszik kondicionálni a beosztottjait is. Mindez egy nagyfokú pozitív hozzáállásból is fakad, egy vezetőnek ugyanis fontos a felmerülő akadályok mérlegelésével is pozitív légkört teremteni maga körül, hiszen ha ő maga nem optimista, akkor nagyon nehéz azzá tenni a beosztottakat, és hitet plántálni beléjük a feladat elvégezhetőségével kapcsolatban.

A jó vezető rugalmas

Egy vaskalapos, a saját elképzeléseihez annak nyilvánvaló hibái ellenére is görcsösen ragaszkodó vezető előbb vagy utóbb megmérgezi a munkahelyi légkört, ami rányomja majd a bélyegét a motivációra, a munkakedvre, és így az alkalmazottak hatékonyságára is. A rugalmasság azt jelenti, hogy a vezető képes elfogadni egy a céges hierarchiában az övénél alacsonyabb szintről érkező, ám józanul mérlegelve jóval hatékonyabb ötletet (sőt, képes ezt kommunikálni, kifejezésre juttatni), vagy legalább képes kompromisszumokat kötni észérvek mentén. Ez első olvasatra ellentmondhat a vezetőktől elvárt határozottságnak, pedig valójában éppen azt támasztja alá.

A motiváció

E nélkül szintén nincs jó vezető. A hatékony motiváció egyes tőzsdei és pénzügyi guruk szerint egyébként a jó vezető két legfontosabb feladatának egyike (a másik a követendő irányvonal meghatározása). A motiváció nem csupán azt jelenti, hogy az embernek van kedve reggel felkelni, és bemenni dolgozni, hiszen ez alapvetően csak akkor valósul meg igazán, ha a vezető képes elérni, hogy a beosztott magáének érzi a céget, ez a fajta lojalitás pedig nem csupán a sikerek megélésére, de a kudarcok elviselésére is vonatkozik. Ez egy borzalmasan nehéz feladat vezetői részről, hiszen a motiváció egy képlékeny és egyénre szabott tényező, amit ráadásul mindig az adott projektfeladatra szabva éri meg meghatározni, ha hosszútávon fent akarjuk tartani.

A tanulási igény

Egy jó vezető soha nem ragadhat le a már meglévő tudásánál, hiszen hogy válna belőle jó stratéga, ha nem figyelné, tanulmányozná a változó piaci igényeket, és nem lenne hajlandó akár szabadidejében is tanulni. Egy jó vezetőnek globális gondolkodásra van szüksége, látnia kell azt, hogy az új tudás, amit elsajátít, nem csupán saját ismeretanyagát, és szakmai felkészültségét bővíti, hanem adott esetben jótékony hatással bír a cége működésére is. Jó vezetőnek lenni nem könnyű, a fenti feltételekből pedig egyes kutatások szerint az összes együtt rendkívül ritkán, vagy soha nem valósul meg, ám így is érdemes törekedni minél több pont megtartására.

Segítségre van szükséged céged működésében? Fordulj hozzánk bizalommal ide kattintva!