fbpx
A 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet szövege szerint 2021. március 8-tól:
 
5) A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.)
2. § 8. pontja szerinti kontaktórás formában szervezett oktatást, képzést – ideértve az Fktv. 1. § (2) bekezdése szerinti jogszabály alapján szervezett oktatás és képzés felnőttképző által történő megszervezését is – a képzésben részt vevő személyek és az oktató közötti személyes találkozást nem igénylő kapcsolatban alkalmazott digitális eszköz segítségével megvalósuló módon vagy zárt rendszerű elektronikus távoktatás, illetve távoktatás formájában kell megszervezni, befejezni abban az esetben is, ha azt jogszabály, támogatói okirat, támogatási szerződés, felnőttképzési szerződés, hatósági szerződés vagy képzési program egyébként nem teszi lehetővé.
(6) A felnőttképzésben vizsga nem szervezhető. Az e rendelet hatálybalépésekor már megkezdett és folyamatban lévő, illetve újonnan meghirdetett vizsgát el kell halasztani.
 
Vagyis 03.08 hétfőtől:
 
⛔ OKJ vizsgák lebonyolítása tilos
⛔ Kontaktórás képzés lebonyolítása tilos
✅ Online képzések, távoktatás lebonyolítása engedett.
 
Ügyfélszolgálatunk kizárólag telefonon és email-ben áll rendelkezése a fenti jogszabályban foglaltaknak megfelelően.