Vállalati tanácsadás

2019. júliusában kiírásra kerülő ajánlattételi eljárás során nyertük el a Vállalti tanácsadás szolgáltatásunk megvalósításának lehetőségét.

Pályázati forrás lévén a szolgáltatás ingyenes!

Partnerünk: Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

Projekt: a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett TOP-5.1.2-15-ZA1-2016-00001 azonosító számú “Innovatív foglalkoztatási együttműködés a zalaegerszegi és lenti járásokban” című pályázatában árajánlat kérési eljárást folytat le „Vállalati tanácsadói feladatok ellátása a TOP-5.1.2-15-ZA1-2016-00001 projekt keretében” feladat ellátására.

Tanácsadási területek

Finanszírozás:

Mikrohitel, JEREMIE alapok – kockázati tőke, nemzetközi szintérre való kilépést segítő eszközök, pénzügyi garanciák igénylése, pályázati önrész előteremtése

Induló vállalkozás – Fiatal Vállalkozó:

Vállalkozási formák, cégalapítás, támogatási lehetőségek, adózás, üzleti terv, marketing terv, stb., oktatás-képzés, vállalkozások pénzügyi menedzselése, mentoring, coaching.

Innováció:

Termék, – szolgáltatásfejlesztés, K+F, szabadalom, védjegy, know-how, együttműködési lehetőségek egyetemekkel, más vállalkozásokkal, nyílt innováció, tudásmenedzsment, tudástranszfer, stb.

Marketing:

Piac és versenyhelyzet elemzés, piackutatás, értékesítés, kommunikáció, PR, stb.

Üzletfejlesztés:

Működő vállalkozás helyzetének áttekintése és az ehhez kapcsolódó fejlesztési lehetőségek, cég- és részstratégiák alkotása, fejlesztési és üzleti tervek készítése, vállalkozásvezetés, szervezés, fejlesztés és tervezés, Európai Unió  gazdasági vonatkozásai, európai vállalkozásfejlesztési lehetőségek, külkereskedelem, külgazdaság, oktatás-továbbképzési lehetőségek.

Pályázati tanácsadás:

Ötletek támogatható reális és életképes ötletek projektté formálása, projektgenerálás és tervezés, pályázati források felkutatása, projektmenedzsment.

Családi vállalkozások átvétele:

A családi kisvállalkozások tulajdonos és/vagy vezetőváltásának gördülékennyé tétele, az elöregedett vállalkozások felkészítése az átadásra, az utódok felkészítése az átvételre, biztosítva ezzel a tulajdonos és/vagy vezetőváltás után a vállalkozás fenntartható működését.

Hálózatosodás:

Foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési kezdeményezések ösztönzését és összehangolását célzó helyi szintű együttműködési hálózatok kialakítása, és működési feltételeinek elősegítése, illetve munkaerő-piaci szolgáltatások és munkaerő-piaci vonatkozású vállalkozási tanácsadás rendszer működtetése és fejlesztése.

Szolgáltatást igénybe vevők köre, elsődleges célcsoport:

Lenti és Zalaegerszeg járások területén működő vállalkozások

Találkozók dokumentálása – menete:

Előre legyeztetett időpontban keressük fel partnerünket, mely során egy kérdőív segítségével felmérjük a vállalkozás fejlődési irányait, céljait. Az igényekhez igazodva tanácsadók kijelölése megtörténik és további időpontot leegyeztetve kezdődhet a közös munka.

Tanácsadóink és fogadó óráik:
  • Csalló Andrea – 06-20/412-7459 /Marketing, Üzletfejlesztés/ Elérhető: szerda 9-10-ig fogadóóra jelleggel
  • Fókás Gábor – 06-30/408-6536 /Innováció, HR, Pályázatok nagyvállalatok számára/ Elérhető: péntek 9-10-ig fogadóóra jelleggel
  • Kelemen Anita – 06-20/851-2070 /Pályázati tanácsadás, Vállalkozási információk/ Elérhető: csütörtök 9-11-ig fogadóóra jelleggel
  • Tóth Szilvia – 06-20/286-6610 /Szervezetfejlesztés, Tréningek, Coaching, HR/ Elérhető: csütörtök 9-11-ig fogadóóra jelleggel
  • Kerekes Zsanett – 06-20/416-1818 /Munkaerőpiaci szolgáltatások, Képzési tanácsadás/ Elérhető: péntek 9-10-ig fogadóóra jelleggel
  • Kovács Krisztián – 06-30/595-6552 /Marketing/ Elérhető: szerda 9-10-ig fogadóóra jelleggel
  • Beleznai Krisztián – 06-30/598-5242 /Finanszírozás – Megtakarítások/ Elérhető: csütörtök 9-11-ig fogadóóra jelleggel