fbpx
Miért lehet fontos munkaerő Fogyasztóvédelmi referens tanúsítvány birtokában?

A 2013. évi CCXXXI. törvénnyel módosított fogyasztóvédelmi törvény 2014. február 1-jétől meghatározott vállalkozások részére előírja, hogy fogyasztóvédelmi referenst foglalkoztassanak. Az alábbi társaságok kötelesek fogyasztóvédelmi referenst alkalmazni:

 • Amelyek fogyasztókat érintő kereskedelemmel, szolgáltatások nyújtásával foglalkoznak.
 • Amelyek nem tartoznak a kis,- és középvállalkozásokról szóló törvény hatálya alá (250 fős, 50M Euro árbevétellel bíró).
 • Amelyek a Számvitelről szóló 2000. évi C törvény hatálya alá tartoznak.
Kinek ajánljuk?

azoknak, akik szeretnék fogyasztóvédelmi ismereteiket bővíteni:

 • minden dolgozónak, aki közvetlen kapcsolatba kerül a fogyasztókkal,
 • közszolgáltatási ügyfélszolgálaton dolgozó munkatársaknak.
 • kereskedelmi ügyfélszolgálaton dolgozó munkatársaknak.

A fogyasztóvédelmi referens foglalkoztatásának kötelezettsége erősíti mind a fogyasztói, mind a vállalkozási oldal körültekintő fogyasztói szemléletének fejlődését. A pozíció létrehozása ezen vállalkozások fogyasztóvédelmi szemléletének megalapozását, a fogyasztóvédelmi szabályok ismeretének elmélyítését, ezáltal a jogkövető magatartás erősítését, könnyedebbé válását célozza.

A hatékony és eredményes feladatellátáshoz szükséges, hogy az akár több százezer fogyasztóval kapcsolatban álló, országos hálózattal rendelkező vállalkozásoknál ezen feladatot megfelelő számú és megfelelő képzettséggel rendelkező személy lássa el.

Mit ad a Fogyasztóvédelmi referens képzés?
 • Általános fogyasztóvédelmi ismeretek.
 • Termék-biztonságossági ismeretek.
 • Termékspecifikus reklámtilalmak és reklámkorlátozások.
 • Panaszkezelési és ügyfélszolgálati funkciók.
 • Közszolgáltatók hatósági ellenőrzősének rendszere.
 • Számlázás, elszámolás, mérés, kikapcsolás – visszakapcsolás szabályai a közszolgáltatókra vonatkozóan.