fbpx

Angol/Német nyelvi kompetenciák fejlesztése

A képzés célja

A képzési programba, illetve a piaci igényekhez illeszkedően olyan tananyag oktatása, amely egyszerre segíti a nyelvi kompetenciák komplex fejlesztését és a munkaerőpiacon való szakmai idegen nyelvi jártasságot.
Az elméleti tananyag különböző, részben multimédiás forrású anyagokon épülve az egyéni, majd csoportos feldolgozásra, vagyis az írott és hallott szövegértés – közvetítés, valamint a szóbeli kommunikációs készség fejlesztésére alkalmas legyen.

A képzés célcsoportja

Szociális ellátásban résztvevők, kiemelten az aktív korú női munkavállalók, akiknek nehézséget okoz a munka és a magánélet összehangolása, különös tekintettel a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetűekre (pl.: pályakezdő fiatal, kisgyermekes, fogyatékos gyermeket nevelő vagy
fogyatékossággal élő, gyermekét egyedül nevelő, nagycsaládos, idős hozzátartozót gondozó, stb.)

30 óra

15-20 fő

Csoportos képzés