fbpx

Munkavédelmi képviselő képzés

Felnőttképzési engedélyszám: E-000320/2014/D033

Miért lehetnek hasznos az Ön számára a Munkavédelmi képviselő képzés?

Képzésünkön a hallgatók megismerkednek

 • A munkavállalók és munkáltatók jogaival, kötelezettségeivel
 • A munkavédelmi képviselők jogaival, feladataival és kötelességeivel, a hatékony, hozzáadott értékkel bíró működésük érdekében.
 • A személyi követelményekkel (képzettség, egészségügyi alkalmasság szükségessége)
 • A munkakörnyezeti követelményekkel (világítás, zaj, rezgés, légtér, munkahelyek kialakítása stb.)
 • A munkaeszköz követelményekkel (gépek, berendezések, munkaeszközök használata, ellenőrzése)
 • A munkavédelmi előírásokkal (veszélyes anyagok kezelése, védőeszközök használata, ellenőrzése, vészhelyzeti felkészültség)

A tananyag tartalmazza mindazokat a a munkavédelmi szakmai ismereteket, kötelező szabályozásokat, a munkáltatóval, a szakhatóságokkal való együttműködés formáit, amelyek a hallgatót alkalmassá teszik a feladatköre teljes értékű, minőségi ellátására.

Gyakorlati feladatokon keresztül oktatjuk a hallgatók számára az érdekérvényesítés képességét.

16 óra (kb. 2 nap)

Elméleti oktatás.

Maximum 30 fő.

32.000 Ft

A Munkavédelmi képviselő képzés bemeneti feltétele a 8 általános végzettséget igazoló dokumentum bemutatása.

Oktatott tananyagegység megnevezése: Munkavédelmi képviselő

A képzésen résztvevő hallgatótól elvártak:

  • Aktív jelenlét, feladatok megoldása, szituációs gyakorlatok megoldása.
  • A hiányzás mértéke nem haladhatja meg a képzési órák 20%-át
 • Munkaidőben a munkahely bármely területét meglátogathatja, hogy megbizonyosodjon a munkaeszközök, a munkahelyek állapotáról
 • Részt vesz a munkabalesetek kivizsgálásában
 • Részt vesz a munkaterületet érintő változtatások, fejlesztések folyamatában, az előkészítési munkákban
 • Foglalkozik a kockázatok értékelésével
 • Tanácsadási, tájékozódási, véleményezési jogosultsága van az egészségvédelem és biztonságos munkavégzés megteremtésével kapcsolatban