fbpx

Munkavédelmi képviselő továbbképzés

Felnőttképzési engedélyszám: E-000320/2014/D034

Miért lehetnek hasznos az Ön számára a Munkavédelmi képviselő továbbképzés?

A képzés célja a munkavédelmi képviselők szakmai ismeretének naprakészen tartása, bővítése, amely elősegíti a hatékony, hozzáadott értékkel bíró működésüket a szervezetben.

A képzést főként azoknak a munkavédelmi szakembereknek ajánljuk, akik aktívan részt vesznek a munkahelyi folyamatokban, illetve azoknak a munkatársaknak, akiknek fontos a folyamatos fejlődés és tisztában akarnak lenni munkavédelmi szakmai ismeretekkel.

Képzésünkön a hallgatók megismerkednek

 • A kötelező munkavédelmi szabályozásokkal, azok alkalmazási módjaival
 • Balesetvédelmi ismeretekkel gazdagodnak, betekintést nyernek a baleseti ellátásba
 • Bővítik a veszélyes anyagok kezeléséről az ismereteiket
 • Megismerkednek az egyéni védőeszközök használatával, ellenőrzésének folyamataival
 • A munkakörnyezeti követelményekkel (világítás, zaj, rezgés, légtér, munkahelyek kialakítása stb.
 • A munkaeszköz követelményekkel (gépek, berendezések, munkaeszközök használata, ellenőrzése)
 • A munkavédelmi előírásokkal (veszélyes anyagok kezelése, védőeszközök használata, ellenőrzése, vészhelyzeti felkészültség)

A tananyag tartalmazza mindazokat a a munkavédelmi szakmai ismereteket, kötelező szabályozásokat, a munkáltatóval, a szakhatóságokkal való együttműködés formáit, amelyek a hallgatót alkalmassá teszik a feladatköre teljes értékű, minőségi ellátására.

Gyakorlati feladatokon keresztül oktatjuk a hallgatók számára az érdekérvényesítés képességét.

8 óra (kb. 1 nap)

Elméleti oktatás.

Maximum 30 fő.

22.000 Ft.

A Munkavédelmi képviselő képzés bemeneti feltétele a 8 általános végzettséget igazoló dokumentum bemutatása.

Oktatott tananyagegység megnevezése: Munkavédelmi képviselő továbbképzés

A képzésen résztvevő hallgatótól elvártak:

 • Aktív jelenlét, feladatok megoldása, szituációs gyakorlatok megoldása.
 • A hiányzás mértéke nem haladhatja meg a képzési órák 20%-át
 • Munkaidőben a munkahely bármely területét meglátogathatja, hogy megbizonyosodjon a munkaeszközök, a munkahelyek állapotáról
 • Részt vesz a munkabalesetek kivizsgálásában
 • Részt vesz a munkaterületet érintő változtatások, fejlesztések folyamatában, az előkészítési munkákban
 • Foglalkozik a kockázatok értékelésével
 • Tanácsadási, tájékozódási, véleményezési jogosultsága van az egészségvédelem és biztonságos munkavégzés megteremtésével kapcsolatban