Hogy kell elképzelni belülről egy OKJ-s pedagógiai képzést?

Hogy kell elképzelni belülről egy OKJ-s pedagógiai képzést?

Sokszor megkapjuk a kérdést, vajon egy ilyen tanfolyamon mire lehet számítani, mire kell készülni? Egyáltalán miért tartjuk fontosnak a különböző pedagógiai képzéseket, és milyen lehetőségeket rejt magában a munkaerőpiacra vonatkozóan? Ahelyett azonban, hogy hosszadalmasan írnánk az előnyökről, fejtegetésekbe bocsátkoznánk a pálya jelenlegi helyzetét illetően, vagy részletekbe menően taglalni kezdenénk a tananyagok rétegzettségét, mindezt összegyűjtöttük inkább Nektek egy videóban, ahol a legfontosabb kérdésekre választ kaphattok.

Miért fontos a pedagógiai irányvonal?

A Pulitzer-díjas író, Cormac McCarthy azt írta egyik regényében, „ha a gyermek nem Isten igéje, akkor Isten sosem szólalt meg.” Gyönyörű idézet, és magában foglalja mindazt, amiért mi is a minőségi pedagógiai oktatásra törekszünk. Mert a gyermek önmagában egy ajándék, és a mi üzenetünk a jövőnek. Egyetlen dolgot tehetünk, és kell tennünk, ápolni, tanítani, nevelni, hisz kéznyomunkat, hatásunkat magával viszi majd egész életében.

Óvodai dajkáink, Pedagógiai és családsegítő munkatársaink, Kisgyermekgondozóink, és Gyógypedagógiai segítő munkatársaink képzését is erről az oldalról közelítjük meg: munkavégzés és család mellett is igyekszünk kényelmes, hétvégi időbeosztást, komplex, sokrétű és izgalmas tananyagot biztosítani, munkatársi gárdánkkal zökkenőmentes ügyintézést, oktatói csapatunkkal pedig interaktív előadásokat, és azonnal hasznosítható gyakorlati tudás átadását céloztuk meg. Mert a tudás nem pusztán betűk és számok halmaza, ez maga a széles látókör, ami mindenkinek kijár.

Mely városokban érem el ezeket a képzéseket, és hogyan tudok jelentkezni?

Pedagógiai képzéseink nagyobbik része jelenleg hat városban érhető el a Dunántúlon, köztük Zalaegerszeg, Szombathely, Pécs, Győr, Kaposvár, és Nagykanizsa. A jelentkezés nem is lehetne egyszerűbb, elég csak ide kattintva kötelezettségek nélkül leadni a jelentkezést ahhoz, hogy kolléganőink néhány napon belül telefonon felvegyék veled a kapcsolatot. Természetesen telefonon is elérsz minket központi számunkon (+36-92/314-390) napközben 8 és 16 óra közt. Az elkövetkező időszakban induló képzéseink listáját ide kattintva éred el, amennyiben pedig kérdéseid merülnének fel, azokat egy egyszerű űrlapon beküldve is felteheted nekünk.

Egy hiányszakma, ha érdekel a közgazdaságtan, de nincs időd egyetemre jelentkezni

Egy hiányszakma, ha érdekel a közgazdaságtan, de nincs időd egyetemre jelentkezni

Jelenleg, a még érvényben lévő – és 2020. december 31-ig biztosan érvényben is maradó – OKJ-s szabályozás teret enged azon végzettségeknek is, melyek mintegy előszobái lehetnek egy-egy egyetemi diploma megszerzésének, ugyanakkor annak hiányában is önálló, szakmai alapokkal alátámasztott munkavégzésre hajlamosítanak, így tömve be a munkaerőpiaci hálón esett esetleges lyukakat. Az egyik ilyen megszerezhető végzettség kétségtelenül a Közbeszerzési referens, melyet – azon túl, hogy hiányszakmának számít jelenleg Magyarországon – az elvégezhető feladatai, betölthető munkakörei, vagy épp munkaerőpiaci jövőképe vonatkozásában érdekes módon sokak előtt homály fed. Most igyekszünk megválaszolni néhány égető kérdést a munkakör kapcsán.

Mit csinál pontosan egy közbeszerzési referens?

A közbeszerzési referens alkalmazza a közbeszerzési és kapcsolódó jogszabályokat. Ellátja a közbeszerzési eljárásokban az ajánlatkérőkre háruló tervezési feladatokat, valamint folyamatosan figyelemmel kíséri a beszerzéssel érintett piac keresleti/kínálati viszonyainak, árainak alakulását. Ajánlatkérői oldalon előkészíti a közbeszerzési eljárásokat. Ajánlatkérői oldalon koordinálja a közbeszerzési eljárás lebonyolítását, illetve bekapcsolódik az esetleges jogorvoslati panaszok kezelésébe. A közbeszerzési referens ajánlatkérői oldalon nyomon követi a közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződések teljesítését. Ellátja a közbeszerzési eljárásokban az ajánlattevői oldalon jelentkező feladatokat, így különösen figyelemmel kíséri a megjelent közbeszerzési hirdetményeket. Javaslatot tesz az eljárásban való részvételre és koordinálja az eljárásban való részvétellel, valamint az esetleges jogorvoslattal kapcsolatos feladatokat és részt vesz az ajánlat/részvételi jelentkezés. összeállításában.

A munka során kikkel dolgozik együtt, kikkel kerül kapcsolatba?

Egy közbeszerzési referensnek elengedhetetlenül fontos, hogy képes legyen önálló és fegyelmezett munkavégzésre, hiszen munkája során nagyrészt a törvény által előírt jogtárak használatával egyedül kell dolgoznia. Természetesen eközben kapcsolatot tart a megbízóval, annak munkatársaival, illetve gazdasági és műszaki szakemberekkel.

Milyen megterhelést jelent egy ilyen munkakör?

Ne köntörfalazzunk, a közbeszerzési referens számára előnyös tulajdonság a monotonitástűrés, valamint a nagyfokú terhelhetőség. Miután a munkája 90%-ban ülve, számítógép előtt zajlik, ezért nyugodtan beszélhetünk egyrészt fizikai, másrészt az odafigyelés, és a precízség szükséglete miatt nagyfokú szellemi megterhelésről is, amit még kiegészít a komoly anyagi felelősségtudat „terhe”. Fontos a rendszerszemlélet, a jó megfigyelőkészség, illetve a kiváló memória, hiszen egyidejűleg több ajánlatot vizsgálnak majd, ezek részleteit pedig érdemes az értékelés miatt fejben tartani, mondhatni párhuzamosan elemezni a rendelkezésre álló információkat.

Milyen további tulajdonságok elengedhetetlenek egy közbeszerzési referens részéről?

Nem beszéltünk még a kiváló írásbeli és szóbeli kifejezés tulajdonságának, vagy képességének szükségességéről, hiszen a közbeszerzési referens az összegyűjtött adatok alapján állít össze ajánlatokat, és referál azok tartalmáról. Szintén nem elhanyagolható, hogy a jogszabályok folyamatos változásai miatt nélkülözhetetlen a naprakészség, a változások utánkövetése, valamint a szünet nélküli önképzés.

Milyen érdeklődésű embereknek ajánlható a képzés?

Természetesen elsősorban jogi, másodsorban műszaki űegyének találhatják meg az ideális munkahelyet közbeszerzési referensként, a képzés során pedig a magyar nyelv beható és alapos ismerete nélkül lehetetlen lenne boldogulni. Amennyiben a képzés bemeneti feltételeit vizsgáljuk, itt a minimum a középfokú végzettség, tehát gimnáziumi, vagy szakközépiskolai érettségi megléte szükséges, ám fontos tudni, hogy a későbbiekben, a munkaerőpiacra kilépve az elhelyezkedéshez ez már vélhetően kevésnek bizonyul majd, ugyanis egyre több munkáltató teszi elvárássá a felsőfokú végzettséget, vagy az OKJ-s bizonyítvány birtokában legalább egy világnyelv ismeretét.

Hogyan tanulhatod meg a szakmát a SZÁM-PONT Kft. képzésén?

Az első lépés nagyon egyszerű: ide kattintva következmények és kötelezettségek nélkül érdemes leadnod a jelentkezésed, hogy a kolléganők felvehessék veled a kapcsolatot. Képzésünket igyekeztük amennyire lehet, hallgatóbaráttá tenni: az előadásokat, a munka és család melletti tanulás megkönnyítése érdekében pénteki napokon tartjuk, munkaidő után. Miután OKJ-s képzésről beszélünk, természetesen a tanfolyamot egy ún. komplex OKJ-s vizsga zárja, szakmai vizsgabizottság előtt. A vizsgának gyakorlati és szóbeli része is lesz, a sikeres vizsgát követően pedig államilag elismert Közbeszerzési referens (OKJ 52 343 01) bizonyítványt vehetsz majd át.

Így tehetsz tanulással a környezetvédelemért egy OKJ-s képzés keretében

Így tehetsz tanulással a környezetvédelemért egy OKJ-s képzés keretében

Miután mindennapi életünk megszokott rutinjává vált a tény, hogy a kukába helyezett szemeteszacskók a hét adott napján egyszerűen eltűnnek a lakóhelyünk környékéről, már szinte észrevétlenné váltunk afelett is, hogy ez nem csupán egy általunk megkövetelt és fizetett városi, vagy falusi szolgáltatás, hanem jóval több annál: egy aprócska lépés a környezetvédelem felé.

Egy olyan korban, mikor minden a klímaváltozásról, a pusztító amazonasi és ausztrál erdőtüzekről, a mérhetetlen környezetszennyezésről szól, és amiben a leghangosabb szó egy svéd tinédzser lányé, nem tehetjük meg, hogy mi magunk is nem tesszük mögé a magunkét. Azt ráadásul tudtad-e, hogy még egy OKJ-s képzésen át is lehetséges tevékenynek lenni? Hiszen ökológiai lábnyomunk alapvetően két tényezőtől növekszik megállíthatatlanul: a levegőbe kibocsátott mérges gázoktól, és a mérhetetlen mennyiségű hulladéktól.

A SZÁM-PONT Kft mindig is nagy hangsúlyt fektetett a különböző, hulladékgyűjtőssel és feldolgozással kapcsolatos képzésekre, ahol hosszú évekre visszamenően referenciák egész sora bizonyítja, hogy a területnek igenis van létjogosultsága, méghozzá folyamatosan. Cégünknél jelenleg három a környezetvédelem és a hulladékgazdálkodás szakmacsoportjába illeszkedő képzés érhető el, ezek a következők: Hulladékgyűjtő-, és szállító képzés, Hulladékválogató, és feldolgozó képzés, illetve a munkaerőpiaci besorolást illetően ezek felett álló Hulladék-telepkezelő képzés.

De mit is csinál egy Hulladékgyűjtő-, és szállító végzettségű egyén?

A képzés során kapott ismeretekkel és gyakorlattal a hallgató képessé válik a Hulladékgyűjtő- és szállító feladatkör betöltésére, és a következő feladatok ellátására: biztosítja a téli és a nyári üzemeltetés feltételeit, ellenőrzi az egyéni és a kollektív védőeszközök meglétét és állapotát, intézkedik a napi üzemvitelt gátló hibák azonnali megszüntetéséről, megszervezi saját és beosztottai munkáját, betartja és betartatja a kapcsolódó környezetvédelmi előírásokat, betartja a hatósági és vállalati előírásokat (engedélyek, technológia, monitoring), gondoskodik a veszélyforrások felderítéséről, közreműködik a haváriák következményeinek felszámolásában.

Mit kell tudni a Hulladékválogató, és feldolgozó képzésről?

A képzés során kapott ismeretekkel és gyakorlattal a hallgató képessé válik a Hulladékválogató- és feldolgozó feladatkör betöltésére, és a következő feladatok ellátására: biztosítja a munkavégzéshez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, biztosítja az üzemeltetési feltételeket, minősíti vagy minősítteti a beérkező hulladékokat EWC-kód alapján, intézkedik a hulladékok kezelésének módjáról (feldolgozás, tárolás), ellenőrzi a hulladékok kezelésének folyamatát, gondoskodik a hulladékok elszállításáról (értékesíthető és nem hasznosítható anyagok), gondoskodik a technológiai mérések és a monitoring-vizsgálatok elvégzéséről, elvégzi az adminisztrációs feladatokat, kapcsolatot tart a partnerekkel, részt vesz a rekultivációs munkákban.

Miben különbözik a Hulladék-telepkezelő képzés a fentiektől?

A képzés során kapott ismeretekkel és gyakorlattal a hallgató képessé válik a Hulladék-telepkezelő feladatkör betöltésére, és a következő feladatok ellátására: a pénzkezelésre vonatkozó szabályok alkalmazása, számlák, nyugták kiállítása, hulladékkezelési technológiák ellenőrzése, a telepen lévő gépek biztonságos üzemeltetésének ellenőrzése, a szükséges karbantartási munkálatok elvégzése / elvégeztetése, a beszállított és feldolgozott hulladék minőségének ellenőrzése, nyilvántartások és adatszolgáltatások elvégzése, szükséges bizonylatok és kísérődokumentumok kiállítása, az egyes hulladékfajtákra vonatkozó forgalmazási és környezetvédelmi követelmények érvényesítése.

5 tényező, mely Neked is segíthet a mindennapi munkavégzésben

5 tényező, mely Neked is segíthet a mindennapi munkavégzésben

Aki már behatóan megismerkedett a munkahelyi környezetekkel, pontosan tudja, hogy idővel ez válik majd életünk központi kihívásává, hiszen itt minden egyes nap bizonyítanunk kell, minden egyes nap építenünk kell, problémákat megoldani, megújulni, motiváltnak maradni, hiszen ennek mértékétől és hatékonyságától függ a megélhetésünk, így akár közvetlen környezetünk életminősége is, rajtunk keresztül. Ez persze nem mindig könnyű, ezért most szeretnénk bemutatni 5 tényezőt, melyre érdemes odafigyelni a mindennapi munkavégzés során, és melyek hatékony kiaknázása átsegíthet a nehézségeken.

Már az elején fontos leszögezni, hogy a tényezők lényegében mindegyike az EQ-ra, vagyis az érzelmi intelligenciára épül, melynek hiányában úgy a munkában, mint akár a mindennapi társas kapcsolatokban is rendkívüli nehézségekkel kell szembenéznünk. Jó hír, hogy ahogy az IQ, úgy az EQ is fejleszthető, miután azonban érzelmeinket jóval nehezebben vagyunk képesek koordinálni, azok pedig sokkal inkább egyfajta ösztönszerű működéshez állnak közelebb, így ez bizony nagyfokú rugalmasságot, kiszámított következetességet és erőteljes tudatosságot igényel. Gyakorlatilag nincs olyan munkakör, ahol ez ne volna fontos, de van, ahol kiemelt jelentősége van, így többek közt a szociális, vagy pedagógiai vonalon, és minden olyan állásban, ahol emberekkel foglalkozunk.

Motiváld önmagad!

Rögtön az egyik legfontosabb ponttal indítunk, hiszen a motiváció az egyik olyan pont, amit nem várhatunk el kizárólag a munkáltatótól. Hiába a jó fizetés, a béren kívüli juttatások, egy stresszvezérelt munkakörnyezetben egy idő ezek nem lesznek elegek ahhoz, hogy elégedettnek, és tettrekésznek érezzük magunkat. Önmagunkba kell visszanyúlni a megoldásért. Az önmotiválás képességének egyik fő irányadója egy tudatos, megoldásközpontú gondolkodásmód kialakítása. Az az ember, aki mindig az elébe tornyosuló problémát látja, egy idő után túlhajszoltnak, és kiégettnek fogja érezni magát, mert munkával töltött mindennapjai sorsának irányítása kikerül a saját kezéből. A motiváció fenntartásához nagyon fontos egy jó adag proaktivitás is, azaz, hogy rendszerszemlélettel előre tudd kalkulálni a munkád egyes tevékenységeinek következményeit. Az az ember pedig, aki ezekkel képes előre tervezni és számolni, könnyebben jut megoldásra, a megoldás pedig jó érzést, és így motivációt biztosít.

Egy mindenkiért, mindenki egyért!

A három testőr jelmondata közel tökéletes összefoglalása a szociális készségek fejlesztésének, mely elengedhetetlen egy munkahelyi környezet hatékony működéséhez. Ez csupán azt jelenti, hogy a munkahelyünket, és a munkatársi környezetet egy egymással állandó kölcsönhatásban lévő rendszerként, vagy erőteljesebben fogalmazva egyetlen testként fogjuk fel, ahol mindenki egyaránt fontos, és ami egyetlen közös cél érdekében dolgozik. Ehhez természetesen a munkáltatónak is illik hozzájárulnia, leginkább az állásinterjú környéki döntésekkel. Éppen ezért vezetői konferenciákon manapság már javasolják a munkáltatóknak, hogy nagyobbrészt a lehetséges leendő munkatársak személyisége, ne pedig kizárólag szakmai felkészültsége, vagy előképzettsége nyomán hozzanak döntést. Az a személy ugyanis, aki szakmailag felkészült, ám emberileg képtelenség szót érteni vele, hosszútávon inkább kárára lesz a cég, és a munkahelyi közösség működésére nézve, mint az, aki talán szakmailag nem annyira kifogástalan, de elhivatott, és simulékony természetű. Ne feledjük el, hogy a szakmaiság tanulható, a személyiség viszont sokkal nehezebben változik.

Uralkodj az érzelmeiden!

Ezt akár egy jedi mester is mondhatta volna valamelyik Csillagok háborúja-filmből, pedig egyértelműen van létjogosultsága a munka világában, ugyanakkor kétségtelen, hogy stresszes környezetben ezt igen nehéz betartani. Gondolj bele, hogy már indulnál haza a munkaidő végéhez közeledve, amikor bejön egy sürgős munka, amit kénytelen vagy megcsinálni. Vagy, tegyük fel, rengeteget dolgoztál egy pályázaton, de az végül mégsem kapta meg a támogatást. Számtalan olyan helyzet adódik, akár nap, mint nap egy munkahelyen, mely igen könnyen ún. kontrollvesztett helyzetet generálhat, amikor legszívesebben felállnál, és mindent magad mögött hagynál. Ezekben a helyzetekben is az EQ-ból fakadó türelem, és megoldásközpontúság a jó irány, amit talán sokan tévesen egyszerűen túlzott pozitivizmusnak neveznének, ugyanakkor ez a megingathatatlanság teszi lehetővé, hogy egy forrófejűen elkapkodott döntés helyett némi perspektívaváltással kivárj, és átgondoltan cselekedj.

Határozd meg a célt!

Határozott célok nélkül egyszerűen nincs értelme munkába állni, mert a célok nélküli ember általában csak a minimumot lépi meg, amivel még saját munkaviszonyának létét nem veszélyezteti, erre pedig nem lehet jövőt alapozni. A célok meghatározása nagyfokú tudatosságot igényel, és ez szoros összefüggésben áll az első pontban megjelölt önmotivációval is. Abban az esetben, ha meghatározod a rövid, közép, és hosszútávú céljaidat egy-egy adott munkahelyen, az a későbbiekben a döntéseid következményeit is könnyebben elfogadhatóvá teszi, és a nehézségek leküzdésében is segít, hiszen tudni fogod, hogy mindezeket az akadályokat a célod elérésben kell legyőznöd, az elvárásokat megugranod. Ha nincsenek célok, az kicsit olyan, mint egy matracon lebegni nyáron a Balaton közepén. Márpedig ezt az emberek a szabadságuk, nem pedig a munkával töltött hétköznapjaik alatt teszik.

Használd az empátiát!

És tulajdonképpen vissza is kanyarodtunk a második bekezdésben taglalt EQ-kérdéshez. Empátia nélkül a korábbi négy pont önmagában működésképtelen, mert ez az egységes erő az, ami mindegyiket áthatja és meghatározza, beindítja a csikorgó fogaskerekeket. Az empátia, ha nagyon egyszerűen akarunk fogalmazni, pusztán annyit tesz, hogy adott helyzetben képesek vagyunk belehelyezkedni a másik ember aktuális érzelemvilágába. Ez által egyrészt képesek leszünk könnyebben megérteni, és ennélfogva főleg elfogadni a másik ember cselekedeteit, ráadásul kutatások bizonyítják, hogy az empátia ragadós, és képes empátiát szülni, együttérzést ébreszteni a másik emberben. Ha Te magad kitartóan nagyfokú megértéssel fordulsz a kollégák iránt, egy idő után ez a folyamat elkezd visszafelé is áramlani, nem hiába tanítják manapság már minden sales, vagy coaching továbbképzésen is.

5 ok, amiért érdemes belefogni a nyelvtanulásba

5 ok, amiért érdemes belefogni a nyelvtanulásba

Évről-évre számos statisztika jelenik meg arról, hogy európai viszonylatban mi magyarok az idegen nyelvek ismerete terén mennyire le vagyunk maradva az átlagtól. Az idegen nyelv tanulása sokak számára egyfajta mumust jelent, elsajátíthatatlan ismeretet, vagy még inkább olyat, melybe tanulással töltött órák ezreit kell fektetniük ahhoz, hogy látható eredményt érjenek el vele. Kétségtelen tény, hogy megtanulni egy idegen kultúra nyelvét pénz- és időigényes folyamat, ugyanakkor számtalan tényező akad, melyek kutatásokkal alátámasztva mutatják, hogy mégis életünk hány különböző szegmensére lehet jótékony hatással.

Boldoggá tesz

Tudom, hogy ez elsőre rémesen általánosan hangzik, de gondoljatok bele, vélhetően Ti is sokkal magabiztosabbnak éreztétek magatokat az életben, amikor új tudást sajátítottatok el. Az emberi lélek alapbeállítása, hogy vágyik a katarzisra, az érzésre, hogy legyőztem az elém tornyosuló akadályokat, hogy ezáltal többnek tűnök a világ, és ami a legfontosabb, önmagam előtt is. Nyelvtanulás esetén ráadásul ez egy több rétegben jelentkező jótékony folyamat lehet.

Hogy miért? Nos, a nyelvtanulás a legtöbb esetben az alapoktól indít, és onnan lépcsőzetesen építkezik, jól elkülöníthető tanulási szegmensek szerint, vagyis ha kitartó vagy, akkor akár napról-napra, egy-egy új szó, vagy nyelvtani fordulat elsajátítása révén is érezheted önmagadon a jótékony változásokat, az ismeretanyag bővülését. Ez a folyamat automatikusan az önbecsülés növekedéséhez vezet, az „igenis, képes vagyok rá” érzést erősíti, mely alapvetően a boldogságérzet kiváltásáért vagy felerősítéséért felelős.

Mindig friss lehetsz

Egy olyan impulzív, és percenként az agyunkat információmorzsákkal bombázó társadalom és média esetén, mint ami mindennapjainkat meghatározza, rendkívül nehéz frissnek érezni magunkat, mert már a behatások puszta léte képes fásulttá tenni. A tanulás, és azon belül is a nyelvtanulás azonban olyan idegpályákat képes ingerelni, melyek használatával javítható a memória, ami logikus, hiszen számtalan területet mozgat meg, és ezáltal frissebbé varázsolja az agyunkat, mondhatni karbantartja azt.

Ráadásul egy 2017-es felmérés szerint a 65 év feletti magyarok közel 37%-a beszél valamilyen idegen nyelven, ennek a számnak közel a harmada pedig 50 éves kort betöltve sajátította el a nyelvismeretet, vagyis jól körvonalazódik a fenti bekezdésben leírt előny, ráadásul szorosan összekapcsolódva az előző pontunkkal is.

Karrierépítés

Ezt a pontot gyaníthatóan túlmagyarázni sem szükséges, az álláshirdetések 80%-a manapság is kér legalább alapszintű, de inkább középszintű nyelvismeretet, amennyiben pedig egy nagyobb, multinacionális vállalathoz pályázunk, gyakorlatilag érdemes tárgyalóképes szinten ismerni a kért nyelvet, ezen felül pedig akadnak munkaterületek (pl. bolti eladó, rendezvényszervező), ahol már csak a munka sajátosságaiból fakadóan is óriási előny lehet, ha legalább alapszinten beszéljük az angolt.

És akkor még nem is beszéltünk arról, ha a karriered külföldre hív, vagy csak egy nyaralás miatt látogatsz meg egy külföldi országot. Ez esetben is jóval magabiztosabban illeszkedhetsz be a kultúrába, amennyiben szót értesz az emberekkel, és csökken az a bizonyos elveszettség érzés, ami idegen nyelv ismeretének hiányában akaratlanul is felüti a fejét egy-egy kényesebb szituációban.

Döntésmechanizmus

Szintén egy tanulmány számolt be róla néhány évvel ezelőtt, hogy azok, akik beszélnek idegen nyelveket, gyorsabban képesek adott szituációban döntésre jutni. Ez az első két pontunkkal van kapcsolatban, hiszen a nyelvtanulás által megmozgatott idegpályák frissessége, memóriánk olajozottsága, valamint az ebből fakadó magabiztosság az, mely segít, hogy egy-egy szituációt hamarabb lássunk át, ezáltal rövidebb ideig tartó mérlegelést követően logikus döntést hozzunk.

A döntések természetesen meghatározzák akár a szakmai előmenetelünket is, vagyis jól látható, hogy a nyelvtanulás mellett felsorakoztatott indokaink mind-mind átfedésben, és szoros kapcsolatban állnak egymással. Ezt egyébként az Edinburgh-i Egyetem kutatói is megerősítették, továbbá annak tényét is, hogy a nyelvtanulás bizonyos mértékben „gátolja az öregedést”, pontosabban sokkal ellenállóbbá tesz a demencia korai kialakulásával szemben is.

Nyitottá, elfogadóvá tesz

Az egyik legfontosabb pont, hiszen rólunk, magyarokról számtalanszor elhangzik, hogy nem vagyunk egy túlontúl elfogadó, vagy befogadó nemzet, ugyanakkor a nyelvtanulás bepillantást enged más népcsoportok, országok hagyományaiba, kulturális sokszínűségébe, és ami a legfontosabb, az ott élő emberek gondolkodásmódjába, ez pedig elősegíti, hogy értsük szándékaikat, motivációikat, életfelfogásukat, amennyiben pedig értjük, sokkal könnyebben fogadjuk el a „másságukat” is.

Miben segíthet, és kinek segít egy ingyenes informatikai képzés?

Miben segíthet, és kinek segít egy ingyenes informatikai képzés?

Bár az információs társadalom korát éljük, tapasztalatból mondhatjuk, hogy messze nem általános az az állapot, mellyel olykor az utcán szembesülünk, jelesül, hogy a legfiatalabb generáció tagjai 5-6 évesen válnak az informatikai, és mobileszközök tudatos felhasználóivá. Az elmúlt tíz év – bár a híradások nem így számolnak be róla – az innovatív technológiai forradalom évei voltak, mi pedig úgy döntöttünk, itt az ideje, hogy azokat is bevezessük az alapvető mindennapi használatukba, akik eddig nem tehették meg, vagy épp ódzkodtak tőle.

Hol tart a világ?

Semmiképpen sem ott, ahol az 50-es, 60-as évek sci-fijei nagyvonalúan megjósolták, ugyanakkor mégis jóval előrébb, mint ahogy 10-20 évvel ezelőtt számítottuk volna. Az olyan innovatív cégek, mint a Google, a Tesla, a SpaceX, az Amazon, a Huawei, vagy épp az Apple az utóbbi tíz évben valóságos technológiai forradalmat robbantottak azzal, hogy egymást túlszárnyalva, pusztán a piaci helyzet megerősítéseképp minden korábbi tempót felülmúlóan gyorsították fel legújabb fejlesztéseiket. Ennek nyomán a fejlődés, és a változás mindennapos jelenséggé nőtte ki magát.

Hogy mi ennek az oka? A nyilvánvaló gazdasági és pénzügyi érdekeken túl egyértelműen a mindennapok emberének információéhsége. Gondoljunk csak bele, ha ma este történik egy fontos esemény a világban, alapvetően holnap reggel, az újság megvásárlásáig kellene várnunk, hogy az hozzánk is elérjen. Manapság azonban a hír tulajdonképpen minimális idővel a megtörténte után már a nappalinkban landol, hála azon termékeknek, melyekre sokan manapság is az emberi kapcsolatokat megmérgező és elidegenítő átokként kezelnek, ugyanakkor alighanem fontos felvázolni néhány olyan előnyt, melyet éppen ezek hoztak el a társadalomba, és ezáltal az átlagemberek mindennapjaiba.

Milyen előnyei lehetnek?

Azon túl, hogy ahogy fentebb is írtuk, naprakészek lehetünk egy éppen zajló társadalmi, politikai, vagy vallási folyamattal kapcsolatban, ugyanígy könnyedén elérnek minket azok a változások, melyek az egyszerű napi tevékenységünket befolyásolhatják. Egy baleset, mely megnehezítené a munkahelyre való bejutást, egy akció, mely olcsóbbá teszi a karácsonyi bevásárlást, egy jogaszályváltozás, mely holnaptól mindannyiunkat érint, vagy egy időjárásjelentés, mely döntően befolyásolhatja aznapi ruhaválasztásunkat. Látszólagos apróságok, melyekkel mégis annak köszönhetően tudunk előre és nagyobb biztonsággal kalkulálni, mert az információk percrekészen jutnak el hozzánk.

Sokszor felróják az információs társadalomnak, hogy a különböző közösségi, és chatszolgálatatások miatt minimálisra redukálja a személyes emberi kapcsolatokat. Ennek is létezik egy másik nézőpontja, hiszen gondoljunk csak bele, ha szeretteink egy másik országban, vagy épp az ország másik pontján élnek, hosszú évtizedekkel ezelőtt a rendkívül lassú levélváltás, később pedig az igen költséges telefonhívás volt az egyetlen megoldás a kapcsolattartásra vonatkozóan. Az olyan szolgáltatások, mint a Viber, vagy a Skype segítségével azonban láthatjuk, beszélhetünk, együtt nevethetünk azokkal a rokonokkal, vagy barátokkal, akik adott esetben több tízezer kilométerre vannak tőlünk, ráadásul jó esetben mindezt ingyen. A technológia távolit, ugyanakkor képes közelebb is hozni.

Bekapcsolódni a játékba

Sajnos, vagy nem sajnos, de ki kell jelentenünk, hogy bekapcsolódni a világ információalapú, technológiai vérkeringésébe ugyan nem kötelező, de erősen ajánlott. E célból egy speciálisan fejlesztett 35+35 órás tanfolyamon készítjük fel azokat, akik elmúltak már 16 évesek, de még nem töltötték be a 65-öt, és nem állnak jelenleg tanulói, hallgatói jogviszonyban egyetlen intézménnyel sem. Miután pedig hisszük, hogy az alábbi ismeretekre mindenkinek szüksége és joga van, így a képzést a résztvevői oldalról tökéletesen ingyenesen tudjuk a jelentkezők rendelkezésére bocsátani.

És hogy milyen modulokkal találkozhatnak a tanfolyam során? Íme: Barátkozás az infokommunikációs eszközünkkel; Az első lépések a használatban; Az első létrehozott tartalmak; Böngészés az interneten; Elektronikus levelezés; Hanghívásra alkalmas alkalmazások; Infokommunikációs eszközünk néhány praktikus alkalmazása; Az elektronikus levelezés összetettebb funkcióinak használata; Én és a közösségi média; Személyre szabott eszközök, stb.

Hogyan tudok jelentkezni?

A képzések indulásáról minden esetben a honlapunkról tudsz értesülni, amennyiben nem látsz dátumot, a képzés vélhetően szervezés alatt áll, de ebben az esetben is bátran érdeklődhetsz központi e-mail címünkön, vagy telefonszámainkon kollégáinknál, illetve speciális, kérdésfeltevésre is alkalmas űrlapunkon keresztül. Amennyiben pedig eldöntötted, hogy szeretnéd elérni a jövőt, idomulni a jelenkor technológiai igényeihez, és belelátni az IT folyamatok mindennapos használatába, nincs más dolgod, mint egy egyszerű jelentkezési felületen benyújtani jelentkezésed (ide kattintva), mi pedig automatikusan felvesszük majd veled a kapcsolatot.

Martin Ford, amerikai jövőkutató egy interjúban találóan megfogalmazta, miként is kell idomulnia egymáshoz a társadalomnak, és a technológiának: „A technológiai fejlődésnek azt kell szolgálnia, hogy ne legyenek vesztesei, és hogy mindenkinek jobb legyen.” Ezt a célt tűztük ki mi is magunk elé.

A vállalkozói lét 5 kellemes előnye a mindennapokban

A vállalkozói lét 5 kellemes előnye a mindennapokban

Vállalkozónak lenni nem könnyű, alighanem ezt nem szükséges túlragozni, hiszen ilyen esetekben az ember „elesik” az alkalmazotti jogviszonyban meglévő előnyöktől, ugyanakkor azonban magasabb bevételre tehet szert, és szabadabban dolgozhat. A kérdés mindig az, megéri-e? Nos, a jelen írás éppen ez utóbbi kérdésre ad igenlő választ 5 kellemes előnyt figyelembe véve.

Teljeskörű felelősség

Elsőre talán nem hangzik túl csábítóan, és azok számára, akik nem szívesen hoznak döntéseket a munkájuk során, nyilván problémás is ez a pont, ugyanakkor gondoljunk bele, hogy mivel is jár pontosan ez a felelősség. Alkalmazottként a munkáltató fizeti utánunk a járulékokat, véd minket a Munka Törvénykönyve, ugyanakkor kevésbé, vagy ritkán van lehetőségünk saját kreativitásunkat, és ötleteinket belevinni a mindennapi munkába, hiszen napi nyolc órában alkalmazkodnunk kell egy már bejáratott munkahelyi struktúra folyamatába.

Vállalkozóként figyelmesebbnek kell lenni, hiszen itt mi fizetünk magunk után minden járulékot, minden döntést nekünk kell meghozni, és minden következményt is nekünk kell viselni, ami egy erőteljesen munkaerőpiaci öntudatra nevelő folyamat, hiszen itt nincs lehetőség ujjal mutogatni a másikra, amennyiben elsiklunk mondjuk egy adóbevallási határidő felett. Ugyanakkor vállalkozóként mi dönthetjük el, melyik munkát vállaljuk el, hol, és kikkel dolgozunk együtt, partnerekkel való együttműködés kapcsán szerves részei lehetünk a döntéshozatali folyamatoknak, ráadásul kreativitásunkat is van lehetőségünk megélni, és kiterjeszteni személyes projektjeink kapcsán.

Pénzügyi szabadság

Fentebb már érintettük ezt a pontot, ami tulajdonképpen szoros összhangban is áll a teljeskörű felelősség vállalásával. Vállalkozóként nem kell attól tartanunk, hogy gazdasági, vagy piaci problémák felmerülése miatt a munkáltató nem fizet, esetleg visszatart már megkeresett összegeket. Ezzel párhuzamosan mi kezeljük a saját vállalkozásunk számláit, hitelkártyáit, bankkártyáit, a teljes pénzügyi hálózatát, ami lehetséges ugyan, hogy jóval több adminisztratív feladatot ró ránk, ellenben mindig pontosan tisztában vagyunk az anyagi korlátokkal, a bevételi mutatókkal, és a pénzügyi terveink megtérülésével.

Ahhoz, hogy ez működőképes legyen, érdemes könyvelőt megbízni, ami megintcsak nagy előny az alkalmazotti jogviszonyhoz képest, hiszen itt a jelentések egyenesen hozzánk futnak be, vagyis minden, a pénzügyeket érintő ténnyel folyamatosan tisztában vagyunk. Vitathatatlan, hogy ez nem hangzik egyszerűen, jelentési kötelezettségek, adminisztratív szükségletek, és szigorú határidők váltogatják egymást, ám ezek útvesztőjében való eligazodáshoz szintén nagy segítséget nyújthat egy jó könyvelő.

Nincs cégen belül versenyhelyzet

Ez egy rendkívül fontos pont. Bizonyára mindannyian csöppentünk már olyan helyzetbe, amikor akár felettesünk, akár egy kolléga megkérdőjelezte, vajon a befektetett munka arányában valóban megérdemeljük-e a kapott fizetésünket. Egyéni vállalkozóként a befektetett munka és a bérfeszültség körüli esetleges viták megszűnnek létezni, hiszen kizárólag saját magunkkal szemben szükséges elszámolnunk. Abban az esetben, ha sok munkát fektetünk a vállalkozásba, az vélhetően a bevételeinken is meglátszik, ahogy az is, ha elhanyagoljuk a mindennapi teendőket.

Szorosan összefügg ezzel a ponttal annak ténye is, hogy egyéni vállalkozóként nem kell senkinek sem magyarázkodnunk. Nem minden munkának van azonnali eredménye és látszatja, és egy zsúfolt munkahelyen olykor előfordul, hogy viták támadnak ennek kapcsán, mondván, ahol nincs látszat, ott nincs munka sem, ami pedig felesleges és idegőrlő magyarázatokra sarkallja az embert, és szétzilálhatja a korábban egyébként jól és hatékonyan működő kollegiális viszonyt. Egyéni vállalkozó esetén ettől nem kell tartanunk.

Gyógyír a kiégésre

Társadalomszociológiai kérdéskörként merült fel néhány évvel ezelőtt, hogy a vállalkozói lét, épp a fentebb már leírtaknál is fogva nagyban megelőzheti a Burnout-szindróma, vagyis a kiégés kialakulásának tüneteit. A vállalkozói léthez önbizalom, kitartás, szorgalom és tehetség is szükséges, azonban a folyamatos kihívások és megoldandó feladatok – bár kétségtelenül fárasztóbbak, mint a napi nyolc órás, kiszámított munkavégzés – hosszútávon késleltethetik a szellemi és fizikai kifáradást.

Nyilvánvaló, hogy ezzel szemben, aki jól bírja a monotonitást, nem kedveli a kihívásokat, és nem bír túlontúl magas sikerorientáltsággal, számára talán előnyösebb egy biztonságos mindennapokat nyújtó alkalmazotti közeg, alapjaiban tehát kijelenthető, hogy a vállalkozói lét választásához szükségesek alapvető személyiségjegyek, melyek hiányában vélhetően nem sok örömet lelnénk majd az itt felsorolt előnyökben sem.

Az időbeosztás

Egy vállalkozói tanfolyamon az előadó a következőt mondta: „a vállalkozói lét azt jelenti, hogy te döntöd el, mikor és mennyit dolgozol.” Valóban így van. Szerteágazó kutatások bizonyították már, hogy személyenként teljesen eltérő, mikor vagyunk szellemileg a legfrissebb állapotban. Akad, aki korán reggel, mások inkább éjszaka. Alkalmazottként kénytelenek vagyunk belesimulni a munkáltató által szabott munkarendbe függetlenül attól, hogy abban az intervallumban saját szellemi frissességünk éppen csúcson van-e, vagy sem. Vállalkozóként viszont adottak a lehetőségeink, hogy saját értékítéletünk szerint saját életritmusunkhoz és frissességünkhöz alkalmazkodjunk.

Arról nem beszélve, hogy munka és magánélet arányát is olajozottabban leszünk képesek vállalkozóként kezelni, hiszen tudatosságra törekedve megszabhatjuk, hogy mikor tartunk szabadnapot, melyik estéinket töltjük családunkkal, barátainkkal, és akár azt is, hogy az ő távollétükben a hétvégénket inkább munkavégzéssel töltjük. Azonban, ahogy minden korábbi pontnál, itt is fontos megfogalmaznunk, hogy vállalkozónak lenni minden esetben személyiségfüggő, és ahogy az alkalmazotti jogviszony nem alkalmas minden személyiségtípus számára, úgy nyilván a vállalkozói lét sem.

Éppen ezért fontosak azok a képzések, melyeket a SZÁM-PONT Kft. is kínál olyanok számára, akik érzik magukban az ambíciót, hogy végre önállóan valósítsák meg kreatív ötleteiket. További információkért kattints ide!

Hogy változik meg az OKJ 2020-ban, és mit érez ebből, aki tanulni szeretne?

Hogy változik meg az OKJ 2020-ban, és mit érez ebből, aki tanulni szeretne?

2019 tavasza környékén kezdtek el pletykálni arról, ami egyébként már egy ideje a levegőben lógott: megváltozik az ország felnőttképzési rendszere, vagyis az OKJ. Ez a képzési forma fennállása alatt több tízezer embert juttatott piacképes tudáshoz, és szakmai végzettséghez, és bár a mostani változás igencsak radikális lépésnek tűnik, valójában nem az első, mely lezajlott a magyar felnőttképzési piacon.

Egy rendszer, megannyi változás

Az OKJ, története során számtalan módosításon, ráncfelvarráson, modernizálási kísérleten, szűkítésen, szigorításon és enyhítésen esett át. 2005-ben, 2011-ben, 2013-ban, és most 2020-ban is jelentős változások következtek, és következnek majd be, és a mostani módosítások, bár jelentősek lesznek, korántsem egyediek. A 2008 előtt nagyjából 900 (!) különböző szakképesítés volt megszerezhető a rendszerben (csak viszonyításképpen, Németországban összesen 300 db van), ezt akkor nagyjából a felére csökkentették, de a szám ismét növekedni kezdett. Jelenleg 770 körül jár, ám a 2020-ban érvénybe lépő új szabályozás messze nem azt jelenti, hogy egyes területek majd kikopnak, mások felerősödnek, egyszerűen csak a felnőttképzés strukturáltsága változik majd meg. Ezt azonban kétségtelenül a tanulni vágyók is megérzik majd.

Miben áll a változás?

2020. szeptember 1-jétől a legtöbb OKJ-s szakmát csak iskolai rendszerű képzésben, azon belül pedig csak nappali vagy esti tagozaton lehet majd megszerezni, minimum két év alatt. A korábbi 27-el szemben 196 ilyen szakképesítés – “alapszakma” -, illetve szakképesítés-ráépülés szerepel az Országos Képzési Jegyzék módosításáról szóló kormányrendeletben. Lesz persze 73 résszaképesítés, melyeket iskolarendszeren kívüli, tanfolyami formában lehet majd elsajátítani, és amelyért minden esetben fizetni kell.

E számokból is kitűnik, hogy igen, vélhetően lesz olyan képzés, mely tökéletesen megszűnik jelenlegi formájában, megint mások több szakirányú ráépülésükkel olvadnak majd egybe, némileg vélhetően komplexebb tudást biztosítva, és lesznek olyanok, melyek egész egyszerűen a magánfinanszírozott lehetőségtől, és a viszonylag kényelmes felnőttképzési keretektől megfosztva, egyszerűen iskolarendszerűvé válnak. Ez utóbbi döntés egyébként nyilván némileg lekorlátozza majd a tanulni vágyók lehetőségeit, különösen azokét, akik munka és család mellett szeretnének újabb képesítést szerezni – akár kényszerből, akár lehetőségkeresésből – hiszen nekik nappali, vagy esti tagozaton kell majd bizonyítani.

Mit érez ebből, aki tanulni szeretne?

A felnőttképzés nem csupán azért volt népszerű az elmúlt években, mert lehetővé tett pl. hétvégi tanulási alkalmakat, így adva lehetőséget rá, hogy a dolgozó ne hiányozzon a munkahelyéről, hanem azért is, mert maga választhatta meg többek közt a képzés formáját is (már amelyik képzésnél erre lehetőség volt), így tulajdonképpen kényelmes helyzetben tört előre a bizonyítvány megszerzéséért. A jelen változások fényében a tanulni vágyók lehetőségei jelentősén leszűkülnek majd, és már most arra mernénk tippelni, hogy a rendszer bevezetését követően az esti tagozatú csoportok nagyobbik része telített létszámmal megy majd, míg a nappali tagozatos csoportokban sokkal inkább majd érettségi után járó fiatalokkal találkozunk.

Hogy miként néznek majd ki a továbbra is felnőttképzésben tanulható tanfolyamok átképzései, az megint egy jó kérdés. Ami biztos, hogy a leszűkült piac óriási versenyt indukálhat majd a felnőttképzéssel iskolarendszeren kívül foglalkozó magáncégek közt melynek eredménye egy idő után a kedvezményes lehetőségek egész tárháza lehet, addig azonban arra tippelnénk, hogy a jelentősen lecsökkent tanfolyami lehetőségek első körben a jelenlegihez képest inkább felfelé nyomják majd az árakat.

És akkor arról még nem is beszéltünk, vajon miként passzítják majd hozzá a döntéshozók az új OKJ-rendszert a munkaerőpiaci követelményekhez? Ha egy-egy munkahely, vagy munkakör speciális végzettséget, képzési ráépülést kíván, az a ráépülés azonban időközben megszűnt, akkor milyen mozgási lehetősége marad munkáltatónak, és munkavállalónak egyaránt?

Akárhogy is, az egészen biztos, hogy a cégek az érvényben lévő rendeletek szerint még 2020. december 31-ig a jelenlegi OKJ rendszer szerint indíthatják a képzéseket, a változás végleges dátuma pedig 2022. december 31-e lesz majd.

Ezek a hiányszakmák Magyarországon 2019-ben

Ezek a hiányszakmák Magyarországon 2019-ben

A KSH minden évben nyilvánosságra hozza azon munkaterületek listáit, melyekre igen élénk kereslet mutatkozik a munkaerőpiacon, egész egyszerűen azért, mert adott szakmakörökben jóval kevesebb a megbízható és szakmailag is megfelelő munkaerő. Az okok persze igen mélyen gyökereznek, így ezt most természetesen nem kíséreljük meg részleteiben feltárni, egyszerűen csak megmutatjuk, hogy 2019-ben mely szakmákat érdemes tanulni, amennyiben valaki biztos munkahelyet szeretne magának.

A KSH felmérései természetesen régiónként, sőt megyénként is elérhetőek, de mindenképpen érdekes tendencia, ha mindezeket globális szinten vizsgáljuk. Arról már évek óta megosztó hírek jönnek, hogy a gépiparba mennyire nehéz megfelelő, és szakmailag felkészült munkaerőt találni, mert ez az egyik olyan terület, melynek végzett diákjai inkább külföldön keresik a boldogulást.

Ugyanígy igaz ez az olyan hiányszakmákra, mint a kőműves, a hidegburkoló, a villanyszerelő, vagy az asztalos, sok helyről hallani is panaszt éppen ház- vagy lakásfelújítás előtt álló családoktól, milyen nehéz jó szakembert találni, akit pedig igen, akad, hogy már másfél évre előre tele a naptárja.

A szociális szektorban is akadnak feltűnő lyukak. Legalább két olyan régió van az országban – Közép-Magyarország és a Nyugati-Dunántúl – ahol óriási hiány van Szociális gondozó és ápoló végzettségű szakemberekből. Ez a munka meglehetősen speciális abból a szempontból, hogy rendkívül nagyfokú elhivatottságot, empátiát és türelmet igényel, ezek pedig olyan tulajdonságok, melyekkel egy-egy tanfolyam résztvevőinek készen kell érkezniük, hiszen nem tanulhatóak.

A hiány persze az egészségügy területét is érinti, itt gyakorlatilag országos szintű hiány lépett fel gyakorló mentőápolókból. Ha a Szociális gondozó és ápoló képzés esetén azt mondtuk, hogy a szükséges kompetenciák messze nem mindegyike tanulható, úgy ez itt is hatványozottan igaz, nem hiába egy rendkívül sokrétű, és igencsak hosszú, több, mint 1 éves tanfolyamon zajlik a képzésük.

Fontos terület, melyet még nem érintettük, az informatika. A talán leginnovatívabb, folyamatosan fejlődő tudománytechnológiai ágazatban temérdek elérhető képzés létezik, nem hiába: akár CAD-CAM informatikusnak, akár Szoftverfejlesztőnek tanul az ember, gyakorlatilag, amint a bizonyítvány a kezében van, szabad prédává válik a munkahelyek számára, az elhelyezkedési számok pedig a terület rendkívüli hatékonyságáról árulkodnak, és arról, hogy a fejlődésnek folyamatosan megvan a maga munkahelyteremtő készsége.

Lássuk akkor most tételesen az egyes régiókat, és a hiányszakmákat felsorolás szintjén.

Észak-Magyarország: Gépi forgácsoló, Ipari gépész, Kőműves, Villanyszerelő, Asztalos, Autószerelő, Hegesztő, Festő, mázoló, tapétázó.

Észak-Alföld: Villanyszerelő, Gépi forgácsoló, Mezőgazdasági gépész, Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő, Mechatronikai technikus, Ipari gépész, Hegesztő.

Dél-Alföld: Ipari gépész, Hegesztő, Szerszámkészítő, Villanyszerelő, Mezőgazdasági gépész, Gyakorló mentőápoló, Kőműves, Ács, Gépi forgácsoló, Mechatronikai technikus.

Közép-Magyarország: Ipari gépész, Szociális gondozó és ápoló, Gyakorló mentőápoló.

Közép-Dunántúl: Kőműves, Villanyszerelő, Gépi forgácsoló, Hegesztő, Épület- és szerkezetlakatos, Festő, mázoló, tapétázó, Szakács, Szociális gondozó és ápoló, Ács, Szerszámkészítő.

Nyugat-Dunántúl: Ács, Hegesztő, Gépi forgácsoló, Szociális gondozó és ápoló, Kőműves, Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő, Villanyszerelő, Kárpitos, Virágkötő és virágkereskedő, Szerszámkészítő, Női szabó, Festő, mázoló, tapétázó.

Dél-Dunántúl: Villanyszerelő, Hegesztő, Gépi forgácsoló, Ipari gépész, Ács, Épület- és szerkezetlakatos

Forrás: melyiksuli.hu

Változásokat hozott a nyár a SZÁM-PONT Kft. életében

Változásokat hozott a nyár a SZÁM-PONT Kft. életében

A nyári hónapok a szabadságolások mellett számunkra mindig az őszi beiskolázási időszakra való felkészülést is jelentik.

Ez egyrészt intézményi változásokat jelentett az életünkben: vizsgaszervezői jogosultságot szereztünk az alábbi szakmákra:

 • Gépkezelő képzések
 • Ipari olaj- és gáztüzelőberendezés kezelő
 • Kazánkezelő
 • Nyomástartóedénygépész
 • Fakitermelő
 • Lakott területi fakitermelő
 • Hulladékgyűjtő és –szállító
 • Hulladékválogató és –feldolgozó

Mivel az első félévben beadott ajánlatok, pályázatok olyan volumenű növekedést jelentenek a vállalkozásunk életében, amit a jelenlegi állománnyal nem tudunk a tőlünk megszokott minőségben teljesíteni, így három terültre is új kolléga került a SZÁM-PONT csapatába.

Kerekes Zsanett felnőttképzési szakértő két fő területei a jogszabályi megfelelőség és a vállalati tanácsadás. Ezúton szeretném felhívni a figyelmét projektünkre: TOP-5.1.2 forrás keretében munkaerőpiaci tanácsadást nyújtunk Zala megyei vállalkozásoknak.

Kovács Krisztián kollégánk szakterülete az online marketing, így ezen tevékenységünk hatékonyságának növelését várjuk az őszi lakossági képzéseink területén.

Cseppán Adriána kolléganőnk a megyei kormányhivatalok ajánlattételi felhívásán sikeresen pályázott képzéseink lebonyolításáért felelős, a magazin harmadik oldalán látni fogja, hogy ez országos viszonylatot jelent.

Amire még szeretnénk felhívni a figyelmét: Vállalati tanácsadás projektünk kapcsán „szembejött” velünk a probléma, vagyis inkább igény, hogy foglalkozzunk a partner vállalatoknál jelentkező munkaerő-  hiánnyal.

Felnőttképzési tevékenységünkhöz kapcsolódóan munkaerőpiaci ingyenes szolgáltatást nyújtunk, mivel képzéseink bonyolítása során megismerhetjük a résztvevők előzetes végzettséget, a SZÁM-PONT Oktató Központban a szakmai végzettség megszerzése után segítjük őket a munkaerőpiacon az elhelyezkedésben.

Ezzel az utánkövetéssel azt gondolom, átfogóan kezeljük mind a munkavállalói, mind pedig partnercégeink problémáját.

Az ősz sok esetben az elmúlást szimbolizálja, de nálunk a SZÁM-PONT-ban mindig ilyenkor pezseg legjobban az élet – új képzések indulnak, új projektekbe kezdünk be. Egy éves a SZÁM-PONT Magazin, ezt az évfordulót pedig  egy másik újdonsággal köszöntjük:

Szeptemberben teljesen megújult a SZÁM-PONT honlapja, arculata. Az új kollégák új lendületet, új színt hoztak a mindennapjainkba – szó szerint is, hiszen amint látják a SZÁM-PONT logó is megváltozott. Málnás és még a nyári emlékek színeiben szerkesztettük a SZÁM-PONT Magazin harmadik számát, bemutatva a nyári időszak eredményeit, emlékeit és az ősz céljait.

Reméljük, a dolgos hétköznapokba hoztunk egy kis frissességet!

Milyen képzéseket tervezünk 2019 őszén?

Az őszi hónapokra tervezett képzéseinket a felnőttképzés várható változásához igazítottuk. Minden olyan OKJ tanfolyamot még az idei évben elindítunk, amely végzettség megszerzése munkakör betöltését befolyásolja.

Induló OKJ-s képzéseink teljes listáját IDE kattintva érik el, akárcsak a jelentkezés felületét!

Erre azért van szükség, mivel az alapszakmákat 2020-tól csak iskolarendszerben, tehát az ötéves technikumban és a hároméves szakképző iskolákban lehet majd megtanulni, a felnőttképzés keretében rövidebb idejű, speciális szaktudást nyújtó szakmai képesítések megszerzésére lesz lehetőség.

Mi eddig is vevőink igényeit szem előtt tartva alakítottuk ki képzési kínálatunkat és szolgáltatásainkat. A változások miatt fontos lenne, hogy lássuk, mik a jelenlegi képzési igények az Önök vállalatánál, mivel ezeket a képzéseket 2019-ben indíthatjuk utoljára.

Fogyasztóvédelmi referens szakmai nap

Az elmúlt évek gyakorlatát folytatva 2019 őszén
is megrendezzük Fogyasztóvédelmi referens
szakmai továbbképzésünket.

Tervezett témák:

 • A jog és a gyakorlat szimbiózisa: a fogyasztóvédelem, panaszkezelés a gyakorlatban.
 • Helyes kommunikáció a vásárlókkal, ügyfelekkel.
 • Üzleti, kereskedelmi, ügyfélszolgálati kultúra.
 • Mediáció a viták megoldásában.
 • Technikák, eszközök a jog hatékony gyakorlati alkalmazására.