fbpx

A jelen adatvédelmi tájékoztató tartalmazza SZÁM-PONT Számítástechnikai Oktató és Szolgáltató Központ Kft. oldalain megvásárolható termékekkel összefüggő megrendelések teljesítése, szolgáltatások nyújtása és a hírlevelek kiküldése keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit, amely folyamatosan elérhető a SZÁM-PONT Számítástechnikai Oktató és Szolgáltató Központ Kft. oldalain. Fenntartjuk magunknak a jogot jelen közlemény bármikori megváltoztatására. Kötelezőnek ismerjük el jelen jogi közlemény tartalmát. Amennyiben látogatónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük írja meg nekünk szam@szam.hu címre és kollégánk megválaszolja kérdését. Elkötelezettek vagyunk a szolgáltatásaink minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, a szolgáltatás használatából eredő esetleges károkért azonban semmilyen felelősséget nem vállalunk.

1. Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Adatkezelő megnevezése: SZÁM-PONT Számítástechnikai Oktató és Szolgáltató Központ Kft.
Adatkezelő adószáma: 12588215-2-20
Adatkezelő cégjegyzékszáma: 20 09 064810
Adatkezelő székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 4-8.
Adatkezelő elérhetősége: szam@szam.huwww.szam.hu; 92/314-390
Adatkezelő képviselője: Csalló Andrea ügyvezető

2. Adatkezelési alapelvek

Oldalunk számára alapvető cél a látogatók személyes adatainak védelme, kiemelten fontosnak tartjuk a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Látogatóink személyes adatait bizalmasan kezeljük és megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az alábbiakban ismertetjük adatkezelési alapelveinket, bemutatjuk azokat az elvárásokat, melyeket saját magunkkal, mint adatkezelővel szemben megfogalmaztunk és betartunk. Adatvédelmi koncepciónk a tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen nyugszik, melynek megvalósítására a szolgáltatás használatának minden fázisában törekszünk. Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

Jogszabályok

3. A SZÁM-PONT Kft. adatkezelései

3.1 Az oldal látogatóinak technikai jellegű adatainak rögzítése

Az oldalon adatkezelést végzünk, harmadik fél részére személyes adatokat nem adunk ki, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján. A felhasználók adataiból az általános és/vagy automatikus statisztikai módszerekkel készített kimutatásokat, elemzéseket oldalunk korlátlan ideig megőrzi. Ezen adatokból nem lehet az érintettre vonatkozó következtetést levonni. A oldalon különleges adatot (a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat) nem gyűjtünk felhasználóinkról. Az oldal látogatói a szolgáltatást önkéntesen használják. Tudomásul veszik, hogy az oldalon a rendelés csak regisztráció után, egy átlátható vásárlási folyamat keretén belül adható le. Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján kötelesek vagyunk a megkereső állami hatóság részére személyes adatot kiadni, és annak minden jogszabályi feltétele adott, úgy a hatóság kérésének eleget teszünk, mert azt nem tagadhatjuk meg. Ezt a szolgáltatás látogatója és igénybevevője (felhasználó) tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem fog emelni. Az oldalon előfordulhatnak linkek más, külső oldalakra.

Az oldal látogatása során a rendszer rögzíti a felhasználók IP címét, melyből bizonyos esetekben következtetni lehet az érintett személyre, ezen felül rögzíti az operációs rendszer, a böngésző típusát és a látogatott oldal címét. Az oldal látogatásához nincs szükség adatszolgáltatásra, de a vásárláshoz, illetve a kényelmesebb vásárlás miatti regisztrációhoz már személyes adatok (név, email cím, lakcím, szállítási cím, telefonszám, esetleg cégnév) megadása szükséges.

Az adatmentésnek elsősorban technikai jellegű célja van, amely a webáruház rendszerének folyamatos működéséhez elengedhetetlen. Az adatrögzítés további célja a felhasználói szokások elemzése, látogatottsági statisztikák készítése, mely a még magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújt segítséget.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) (f) pontja szerinti jogos érdek

Adatkezelés időtartama:

 • Az oldalainkon leadott megrendelésből készült számla adatai a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra kerülnek tárolásra
 • A látogatottsággal kapcsolatos technikai adatok (IP-cím, operációs rendszer, böngésző típusa, stb.) 1 évig tárolódnak, ezt követően Üzemeltető csak aggregált formában, látogatottsági statisztikaként őrzi meg őket.

Az adatokhoz hozzáférők köre:

Az adatokhoz az Üzemeltető férhet hozzá. Üzemeltető az oldal böngészése során rögzített technikai információkat (IP cím, látogatás időtartama, böngésző típusa, stb.) kizárólag jogilag hitelesen indokolt és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. Üzemeltető mindent megtesz annak érdekében, hogy az adatok egy esetleges szerverre történő „betörés” következtében se kerülhessenek illetéktelen kezére, illetve tudása szerint a legjobb védekezési módszereket alkalmazza az előbbi elkerülése végett. Tökéletes védelem természetesen nem létezik, de az üzemeltető minden erejével azon van, hogy a maximális védelmi szintet tudja fenntartani.

3.2 Anonim látogatóazonosító (“Cookie”) elhelyezése

Az anonim látogatóazonosító („cookie”, „süti”) egy olyan egyedi – azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas – jelsorozat, melyet a webszerver a látogató számítógépén helyez el. Az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. Nem tartalmaz nevet, e-mail címet vagy bármilyen más személyes információt. A Weboldal böngészéséhez nem szükséges a cookie-k elfogadása, de a vásárlás (belépés) funkció nem működik, ha a cookie-k elfogadása a böngészőben tiltva van.
Nemcsak a Weboldal küld a látogató böngészőjének cookie-t, de külső, független auditáló szolgáltatás (Google Analytics) is méri az oldal látogatását ilyen eszközzel. A mérési adatok kezeléséről a http://www.google.com/intl/hu/analytics weboldalon lehet részletesen tájékozódni.

A Weboldal ún. remarketing címkéket tartalmaz remarketing lista építése céljából, így meglátogatása után külső szolgáltatók, közöttük a Google és a Facebook internetes webhelyeken hirdetéseket jeleníthetnek meg, ezek az ún. érdeklődés alapú hirdetések. A remarketing listák nem alkalmasak személyazonosításra, a látogató személyes adatait nem tartalmazzák, kizárólag a böngésző szoftvert azonosítják. A remarketing címkékhez a Google és a Facebook cookie-kat használ. A Weboldal ún. konverziókövetést használ a Google Adwords és Facebook hirdetések hatékonyságának mérésére. A konverziókövető cookie csak korlátozott ideig létezik, elfogadása nem kötelező, semmilyen személyes információt nem rögzít és nem használ.

Látogató letilthatja a Google cookie-használatát a Google Hirdetési beállításaiban: http://www.google.com/settings/ads. A Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán (http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp) további külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatja. A Weboldalon a Facebook ún. tetszik-gombjai (like-gombok) elérhetőek. Ezek a gombok szintén helyeznek el cookie-kat a látogató böngészőjében. A Facebook adatkezelési irányelveiről a http://www.facebook.com/about/privacy/ weboldalon lehet részletesen tájékozódni. A Weboldal a Facebook ún. konverziókövető pixelét használja a Facebook hirdetések hatékonyságának mérésére. A konverziókövetés során a látogató személyes adatai nem kerülnek rögzítésre. A Google és Facebook cookie-k tiltása nem befolyásolja a vásárlást.

3.3 Hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés

A hírlevél szolgáltatásra az adatkezeléshez való előzetes hozzájárulással iratkozhat fel. A hírlevélre vonatkozó adatkezelési nyilvántartásban rögzített személyes adatokat csak a hozzájáruló nyilatkozatokban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelheti és harmadik fél számára kizárólag az érintett előzetes hozzájárulásával adhatja át.

A hírlevél küldésre vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatot bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja. Ebben az esetben az adatkezelő adatai, elérhetősége menüpontban leírtak egyikén veheti fel velünk a kapcsolatot.

Adatkezelés célja: hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis, az érdeklődőkkel és a vevőkkel történő kapcsolattartás, hírlevelek, ajánlatok, akciók, DM levelek, SMS-ek küldése.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás személyes adatok meghatározott céljából kezeléséhez.

Az adattárolás határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig.

3.4 A felnőttképzést folytató intézményekben kezelt személyes és különleges adatok

A felnőttképzést folytató intézmények az alábbi adatokat tartják nyilván és kezelik.

3.5 A felnőttképzést gyakorló intézménynek az alábbi dokumentumokat, nyilvántartásokat köteles kezelni.

Kezelt adatok köre:

A megbízottra vonatkozóan a következő adatokat kezeljük:

·         állandó lakcíme

·         születési helye, ideje

·         anyja neve

·         leánykori neve

·         TAJ száma

·         adóazonosító jele

·         főfoglalkozású egyéni vállalkozást folytat-e: igen/nem

·         heti 36 órás munkaviszonnyal rendelkezik-e: igen/nem

·         főállású munkahely megnevezése:

·         nyugdíjas esetén a havi nyugdíj összege:

·         nappali tagozatos főiskolai hallgató: igen/nem

A tevékenységre vonatkozó – az SZJA-törvény alapján:

·         szerzői jogvédelem alá esik/nem esik

·         ha a megbízott a megbízási díjjal szemben költséget számol el-  forint,

vagy 10%.

·         ha magánnyugdíjpénztár tagja, annak neve:

·         szja előleg levonása: 16 %

·         bankszámlaszáma:

Adatkezelés célja:A megbízási szerződésben szereplő tevékenység elvégzéséhez, számfejtéshez, adózáshoz szükséges adatok, nyilatkozatok kitöltéséhez elengedhetetlen a kezelt adatok.
Adatkezelés jogalapja:

·         2013. évi LXXVII. törvény 16. §

·         szerződés megkötésének előkészítése, illetve szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk b))

Adattárolás időtartama:5 évig
Adattárolás jogalapja:2013. évi LXXVII. törvény 16. §
Adattárolás módja:elektronikusan és papír alapon
Személyes adatok címzettjei

Adatfeldolgozó neve: KASZÁS és Társa Szolgáltató Kft.

Adatfeldolgozó címe: 8900 Zalaegerszeg, Gólyahír u. 15.

Adatfeldolgozás célja: Könyvelési feladatok ellátása

3.6 Munkaerőpiaci szolgáltatással kezelt személyes adatok

A SZÁM-PONT Kft. a munkaerő-közvetítési tevékenység során a regisztrált álláskeresőknek csak olyan személyes adatát  rögzíti, veszi nyilvántartásba, használja fel, amelyek a munkát keresők alkalmasságának  megítéléséhez szükségesek, illetve amelyek a keresett munkával közvetlen összefüggésben vannak.

Mielőtt harmadik fél (munkaerőt kereső megbízó) részére kiadnánk a regisztrált ügyfelek személyazonosításáre alkalmas adatait, előtte tájékoztatjuk az ügyfelet, és hozzájárulását kérjük az adatok továbbításához.

A regisztrált ügyfelek korábbi munkáltatójával kizárólag akkor vesszük fel a kapcsolatot referencia kérése céljából, ha ahhoz az ügyfél ehhez külön hozzájárult.

Kezelt adatok köre:

Álláskeresők adatai:
Vezetéknév
Keresztnév
Neme
Születési dátum
Email-cím
Telefonszám
Lakóhely
Földrajzi mobilitás
Munkerőpiaci státusz
Keresett munkaterület
Képesítés
Munkatapasztalat
Nyelvismeret
Informatikai ismeret
Jogosítvány

Továbbá az Álláskereső Ügyfél által a regisztrációs felületre önként feltöltött önéletrajzban és kísérőlevélben szereplő személyes adatok.

Adatkezelés célja:Lehetőséget biztosítani a SZÁM-PONT Kft. regisztrált álláskeresői számára, hogy a SZÁM-PONT Kft-vel szerződésben álló munkáltatóinál munkaerő-közvetítés útján munkát találjanak. Ennek érdekében a regisztrált álláskereső adatait saját adatbázisunkban tároljuk, rendszerezzük, szűrjük, feldolgozzuk, majd munkaerő-közvetítés céljából felhasználjuk.
Adatkezelés jogalapja:

118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet a munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről: 10.§ (1)

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról: 5.§
Adattárolás időtartama:Az adattárolás jóváhagyásától a törlés iránt kérelem, vagy jóváhagyás visszavonásáig, de legfeljebb 10 év-ig.
Adattárolás jogalapja:

118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet a munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről: 10.§ (1)

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról: 5.§
Adattárolás módja:elektronikusan és papír alapon

3.7 Szoftver felhasználói licensz szerződés megkötésénél kezelt személyes adatok

Kezelt adatok köre:A felhasználó-vevő-:
·         Neve
·         Címe
·         Email címe
Adatkezelés célja:Az adatkezelés célja a SZÁM-PONT UNIV –Femina 1.5.5 vsz program értékesítéséhez, a program szakmai támogatásához szükséges szerződés megkötése.
Adatkezelés jogalapja:(GDPR 6. cikk b)) – szerződés megkötésének előkészítése, illetve szerződés teljesítése
Adattárolás időtartama:8 év
Adattárolás jogalapja:2000. évi C. törvény a számvitelről 169. § (1)
Adattárolás módja:elektronikusan és papír alapon

3.8 A szerződő partner vagy céges kapcsolattartó személyes adatainak kezelése

Kezelt adatok köre:

Kapcsolattartó adatai:

·         Neve
·         Címe
·         Email címe
·         Beosztása

Adatkezelés célja:Kapcsolattartás.
Adatkezelés jogalapja:GDPR 6. cikk (1) (f) pontja szerint a szerződéses partnere jogos érdekében veszik át tőle és kezelik
Adattárolás időtartama:a személyes adatokat a célhoz szükséges mértékben és ideig
Adattárolás módja:elektronikusan és papír alapon

3.9 Gépkezelői kurzusra jelentkezők adatkezelése

Kezelt adatok köre:

Jelentkezők adatai:

·         Vezetéknév

·         Keresztnév

·         Születési név

·         Születési hely

·         Születés dátum

·         Anyja neve

·         Állampolgárság

·         Legmagasabb iskolai végzettség

·         Telefon           Foglalkozás

·         Állandó lakcím

·         Tartózkodási hely címe

·         Személyazonosító igazolvány száma

·         Kibocsátás ideje

·         Személyazonosító igazolványt kibocsátó hatóság

·         Lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma

·         Kibocsátás ideje

·         Lakcímet igazoló hatósági igazolványt kibocsátó hatóság

·         Meglévő gépkezelő jogosítvány száma

·         Kibocsátás ideje

·         Felmentést igazoló OKJ bizonyítvány száma

·         Kibocsátás ideje

·         Felmentést igazoló OKJ bizonyítvány megnevezése

·         Felmentést igazoló OKJ bizonyítványt kibocsátó intézmény

Adatkezelés célja:Jelentkezésre szükséges szerződés létrejötte.
Adatkezelés jogalapja:

·         GDPR 6. cikk (1) (b) pontja – szerződés megkötésének előkészítése, illetve szerződés teljesítése

·         törvény

Adattárolás időtartama:5 év
Adattárolás jogalapja:2013. évi LXXVII. törvény 16. §
Adattárolás módja:elektronikusan és papír alapon
Személyes adatok címzettjei—————–

4. Titoktartás

Üzleti titoknak minősül a SZÁM-PONT bármely szellemi alkotása, szoftverek és adatbázisok, továbbá a saját részre készült belső képzéseinek dokumentációja.

Üzleti titkot képez a vizsgaszervezési tevékenységben részt vevő és/vagy munkavállalója, alkalmazottja és/vagy közreműködője tudomására jutott valamennyi tény, információ, adat.

A munkatárs vagy megbízott köteles a munkája során tudomására jutott üzleti titkot megőrizni.

Üzleti titokként kell kezelni a munkáltató tevékenységére vonatkozó adatokat is. Nem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, mely munkaköre betöltésével jutott a tudomására, amelynek közlése a munkáltatóra vagy más személyre hátrányos következményekkel járna.

A titoktartás nem terjed ki a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségre.

A munkatársak tájékoztatása a titoktartási kötelezettségről, és a védett információkról a szakmai vezető a feladata.

A titoktartási kötelezettség megsértése fegyelmi, büntetőjogi és polgári jogi felelősséget vonhat maga után.

5. A szolgálati titok védelmével kapcsolatos rendelkezések

A SZÁM-PONT felnőttképzésében érintett minden munkavállalójának kötelessége az adatkezelés jogszabályokban és e szabályzatban meghatározott rendjének betartása.

Az adatkezelők, oktatók, vezetői feladatkört ellátó munkavállalók felelősek a tudomásukra jutott adatok védelméért. A résztvevők és munkavállalók személyi adatait az ügyintézők kizárólag az e szabályzatban meghatározott módon továbbíthatják.

A személyi adatok bármely más jellegű (szóbeli, telefonon történő, írásos vagy bármely más módon történő) továbbítása szigorúan tilos.

A szakmai vizsga „korlátozott terjesztésű” minősítésű feladatlapjait – amennyiben azokat az erre jogosult minősítő szolgálati titoknak minősítette, a minősítés érvényességi ideje alatt a szolgálati titokra vonatkozó rendelkezések szerint kell kezelni.

A szakmai vizsgákkal kapcsolatos résztvevői adatok (a dolgozatok pontszáma, eredménye, a szóbeli feleletekre vonatkozó adatok) szintén szolgálati titkot képeznek. Hasonlóképen szolgálati titoknak minősülnek a szóbeli és írásbeli, gyakorlati, interaktív tételekre és feladatlapokra vonatkozóan a vezetők vagy munkavállalók birtokába jutott információk, továbbá a vizsgázók szereplésével, eredményeivel  kapcsolatos  bármely  adat.

A szolgálati titok védelmének kötelezettsége a szakmai vizsga minden adatára vonatkozóan érvényes.

Ugyanez a szabály vonatkozik a „B”, „C”, „D” képzések záróvizsgájának anyagára is.

6. Az érintett jogai, érvényesítésük módja

Az érintetteket az adatkezeléssel kapcsolatban a következő jogok illetik meg.

Az érintettek jogosultak arra, hogy:

 • A Számpont Kft. -től tájékoztatást kapjanak személyes adatainak kezeléséről, (tájékoztatáshoz való jog)
 • a személyes adataikhoz hozzáférjenek, (hozzáféréshez való jog)
 • a személyes adataik helyesbítését kérjék, (adathelyesbítéshez való jog)
 • az adataikat töröltessék, elfeledtethessék (törléshez-, elfeledtetéshez való jog)
 • az adataik kezelésének korlátozását kérjék (korlátozáshoz való jog)
 • az adathordozhatósághoz való jogukkal élhessenek, (adathordozhatósághoz való jog)
 • a tiltakozásukat fejezzék ki az adatkezelés ellen (tiltakozás adatkezelés ellen)
 • jogai megsértésének vélelmezése esetén az illetékes felügyeleti hatóságot, vagy az illetékes bíróságot jogorvoslatért megkereshessék. (jogorvoslati lehetőség).

6.1 Tájékoztatáshoz való jog

A Számpont Kft., annak érdekében, hogy az érintettek személyes adataik kezelésére vonatkozóan mindenkor tájékoztatva legyenek, a Kft. honlapján elérhetővé teszi az aktuális Adatkezelési Tájékoztatóját.

A tájékoztatóban az adatkezelés céljáról, jogalapjáról Infotv. 15. § (1) bekezdése, időtartamáról, amennyiben adattovábbítás történik, ennek tényéről, a szervezet nevéről, elérhetőségéről, aki felé az adatokat továbbították, adatfeldolgozás tényéről, érintett jogairól és jogorvoslati lehetőségekről az adatkezelést megelőzően tájékozódhat.

Az érintett bármikor kérhet írásbeli tájékoztatást a rá vonatkozó adatkezelésekről, tehát arról, hogy

 • milyen adatait kezeli a Számpont (a kezelt adatok köre),
 • honnan szerezte meg azokat az adatait (az adatok forrása),
 • milyen célból kezeli a Számpont az adatait (az adatkezelés célja),
 • mi alapján kezelheti a Kft. az adatait (az adatkezelés jogalapja),
 • mikortól és meddig kezeli a Számpont az adatait (az adatkezelés időtartama),
 • vesz-e igénybe a Kft. az adatkezeléshez adatfeldolgozót ha igénybe vesz, akkor kit (mi az adatfeldolgozó neve) mi az elérhetősége (mi az adatfeldolgozó címe) mit csinál az adatokkal (mi az adatkezeléssel összefüggő tevékenység)
 • hozzáférhet-e és tett-e bárki valamit jogellenesen az adataival (tájékoztatás az adatvédelmi incidens körülményeiről), és ha igen milyen hatással volt, mit tett a Számpont az incidens elhárítása érdekében
 • a Társaság továbbította-e bárkinek az érintett adatait, és ha igen mi jogosította fel a Számpontot erre (mi az adattovábbítás jogalapja) kinek továbbította (ki az adattovábbítás címzettje).

A SZÁM-PONT a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül, közérthető formában, írásban adja meg a tájékoztatást. Egyes törvényekben meghatározott esetekben a Kft.-nek a törvényi rendelkezések alapján a tájékoztatást meg kell tagadnia. A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, költségtérítést Társaság csak az Infotv. 16. § (3) bekezdésében meghatározott esetben számít fel.

6.2 Hozzáféréshez való jog

A érintettek jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjanak arról, hogy személyes adataik kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, akkor jogukban áll hozzáférést kérni a személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz:

 • az adatkezelés céljairól
 • a személyes adatok kategóriáiról
 • az adatkezelés címzettjeiről, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják
 • az adatok tárolásának időtartamáról
 • amennyiben nem a Számpont ügyfeleitől gyűjtötték az adatokat, akkor azokra vonatkozó minden információról.

Ebben az esteben az adatkezelésben érintetteknek jogukban áll visszajelzést kérni a személyes adataik kezeléséről. A kérelem benyújtásának megfelelő formátumban kell minden információt az érintett rendelkezésére bocsátani.

A Társaság kérelmet csak az Infotv. 9. § (1)-ében vagy a 19. §-ában meghatározott okokból utasít el, erre csak indoklással, az Infotv. 16. § (2)-ében meghatározott tájékoztatással, írásban kerül sor.

6.3 Adathelyesbítéshez (módosításhoz) való jog

Az érintettek kérhetik adataik módosítását, hogyha a Számpont nem valós és naprakész adataikat kezeli. A Számpont ügyfelei kötelesek az adataikban bekövetkezett változásokról a Kft.-t haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 munkanapon belül értesíteni. Az ügyfelek adatváltozási kötelezettségének elmulasztásából eredő következményekért felelősség az ügyfeleket terheli. Az érintett ügyfeleknek névváltozás esetén egy arra alkalmas okirat másolatával bizonyítania és igazolnia kell, hogy a módosítandó adata valóban megfelel a valóságnak. Amennyiben igen, akkor a Társaság módosítja azt. Egyéb adat módosítási kérelem esetén aláírt eredeti vagy szkennelt bizonylat elegendő a módosításhoz.

6.4 Az adat törléséhez való jog (elfeledtetéshez való jog)

Az érintettek jogosultak arra, hogy kérésükre az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rájuk vonatkozó személyes adatokat. Az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettekre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Olyan adatnak a törlését nem végezheti el a Számpont, aminek a kezelését jogszabály, törvény írja elő, vagy szerződés teljesítéséhez szükséges. Ezeket az adatokat az érintett köteles a jogszabályban előírt időtávok figyelembevételével megőrizni és csak ezen időszakok lejárta után lehetséges a törlést elvégezni.

6.5 Adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintettek jogosultak arra, hogy kérésükre az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintettek vitatják a személyes adataik pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintettek ellenzik az adatok törlését, és e helyett kérik azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintettek igénylik azok megőrzését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
 • az érintettek tiltakoztak az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos érdekei elsőbbséget élveznek-e az érintettek jogos érdekeivel szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintettek hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személyek jogainak védelme érdekében, fontos közérdekéből lehet kezelni. Az adatkezelő azokat az érintettek, akiknek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Az érintettek az alábbi esetekben írásos nyilatkozatban kérhetik az adataik a korlátozását, hogyha:

 • az adataik nem pontosak, vagy hiányosak,
 • jogellenes adatkezelés esetén,
 • jogi igény érvényesítéséhez szükséges az adat.

6.6 Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintettek jogosultak arra, hogy a rájuk vonatkozó, általuk egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapják, továbbá jogosultak arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátották, ha:

 • az adatkezelés az érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulásán, vagy a szerződésen alapul.
 • A természetes személyek adathordozhatósághoz való joga nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
 • Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintettek jogosultak arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérjék a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
 • Az érintettek jogosultak az általuk önként és kifejezett hozzájárulás, vagy szerződéses kapcsolat során megadott személyes adataikat az adatkezelőtől géppel olvasható formátumban elkérni, illetve ezen széles körben használt, géppel olvasható formátumban tárolt adataikat más adatkezelő részére átadni, amennyiben ez mások jogait és szabadságait hátrányosan nem érinti.

6.7 Tiltakozáshoz való jog

Az érintettek tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen: ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén ha a személyes adatok felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény vagy kutatás céljára történik. A Tásaság amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot kezelő szervezeti egység vezetője az Infotv. 21. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint jár el.

A Számpont a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az érintettet írásban tájékoztatja. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos érdekek indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez fűződnek.

7. Jogorvoslathoz való jog

Az érintettek jogosultak a Számpont Kft. adatkezelésekkel kapcsolatos panaszok esetében a NAIH-hoz fordulhat:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Telefon: +36 1 391 1400

Honlap: www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az érintett választása szerint bírósági úton is érvényesítheti igényét. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az érintett választása szerint az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.