fbpx

Felnőttképzési információk

A SZÁM-PONT Kft. adatai

SZÁM-PONT Számítástechnikai Szolgáltató és Oktató Központ Kft.
Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 4-8.
F.ny.sz.: E-000320/2014

A SZÁM-PONT Kft. bejelentésköteles tanfolyamainak
Nyilvántartási száma: B/2020/000106
Nyilvántartásba vétel időpontja: 2020. augusztus 06.
A SZÁM-PONT Kft. engedélyköteles tanfolyamainak
Nyilvántartási száma: E/2020/000004
Nyilvántartásba vétel időpontja: 2020. augusztus 10.

Törvényes képviselője: Csalló Andrea ügyvezető

A SZÁM-PONT Kft. minőségpolitikai nyilatkozata

“Jelen minőségpolitikai nyilatkozattal elkötelezzük magunkat, arra hogy
• tevékenységünk minőségbiztosítási rendszerét és a szakmai munka eredményességét
folyamatosan mérjük és tökéletesítjük, felelősséget vállalva mind vezetői, mind munkavállalói
szinten a rendszer működtetéséért és fejlesztéséért.
• a rendszer teljesítményét és a minőségcélok teljesülését évente értékeljük az intézmény
vezetőségének bevonásával.
• a minőségpolitikában és a vezetőségi átvizsgálásban megfogalmazott célok megvalósításához
rendelkezésre bocsátjuk a szükséges erőforrásokat.
• Figyelembe vesszük, és kielégítjük a képzésben részt vevők, a munkáltatók, Megrendelők- a
munkatársak és az oktatók felnőttképzéssel kapcsolatos igényeit, valamint az
elégedettségmérésen és a helyesbítő tevékenységeken keresztül figyelembe vesszük és
beépítjük a képzésben résztvevők véleményét a minőségbiztosítás megvalósításába….”

=> TOVÁBB

Minőségcélok

Eredmények

=> TOVÁBB (2015)

=> TOVÁBB (2016)

=> TOVÁBB (2017)

=> TOVÁBB (2018)

=> TOVÁBB (2019)

Minőségcélok

=> TOVÁBB (2014-2015)

=> TOVÁBB (2016)

=> TOVÁBB (2017)

=> TOVÁBB (2018)

=> TOVÁBB (2019)

=> TOVÁBB (2020)

Panaszkezelés

“1. A képző intézmény köteles a résztvevőt tájékoztatni
– a) a székhelyéről,
– b) a panaszügyintézés helyéről, ha az nem egyezik meg a forgalmazás, illetve értékesítés helyével,
– c) a panaszkezelésnek az adott tevékenység, kereskedelmi forma vagy módszer sajátosságaihoz igazodó módjáról, valamint
– d) a panaszok közlése érdekében az ügyfélszolgálatának levelezési címéről és – ha a panaszokat ilyen módon is fogadja – elektronikus levelezési címéről, illetve internetes címéről, telefonszámáról….”

=> TOVÁBB (Panaszkezelési  információk)

=> TOVÁBB (Reklamációs jegyzőkönyv)

Felnőttképzési szolgáltatások

Felnőttképzési szolgáltatások itt tölthetőek l