fbpx

Ki nyújthat be támogatási kérelmet?

Mikro-, kis-, és középvállalkozások:
 • amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes) üzleti évvel
 • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben 3 fő volt,
 • amelyek Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók és egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.
Mikor lehet benyújtani a támogatási kérelmet?
 • 2021. március 1-16.
 • 2021. június 15-30.
 • 2021. szeptember 30 – október 15.
 • 2022. február 1-15.
Mekkora összegre lehet benyújtani a kérelmet?
 • 10 millió Ft – 629,3 millió Ft
A támogatás visszatérítendő vagy vissza nem térítendő?
 • Visszatérítendő, és adott feltételek mentén vissza nem térítendővé alakuló támogatás
Kell-e önerő a projekthez ?
 • Igen, 30% mértékben
Mennyi előleg igényelhető?
 • 100%, maximum 629,3 millió Ft
Mennyi a projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam?
 • 24 hónap

Részletes előírások

Milyen tevékenységek támogathatóak?
 • Technológiafejlesztés
 • Infrastrukturális és ingatlan beruházás
 • Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele
 • Képzési szolgáltatások igénybevétele
 • Üzleti felhőszolgáltatás igénybevétele
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása
 • Projekt-előkészítés
Költségtípusok
 • Új eszköz beszerzésének költsége
 • Információs technológiai fejlesztés, beleértve a hardver- és szolftverbeszerzéseket
 • A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő infrastrukturális és ingatlan beruházás
 • Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele
 • Képzéshez kapcsolódó költségek
 • Üzleti felhőszolgáltatás
 • Egyéb szakértői szolgáltatási költségek
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával
 • Projektelőkészítés: Infrastrukturális beruházással kapcsolatos építési beruházási szakértői szolgáltatás igénybevételének költségei
Képzésekkel kapcsolatos előírások

A pályázatban tervezhető a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés igénybevételének költsége a felhívás

3.1.2.2 d) pontjához kapcsolódóan:

 • Képzési szolgáltatások igénybevétele: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés, amely kizárólag a https://vali.ifka.hu honlapon regisztrált szolgáltatóktól vehető igénybe (legfeljebb 20 millió Ft értékben, a tanácsadással együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el).

és a a 3.4.1.1. n) pontja szerint:

 • A képzések elszámolható költsége képzésben résztvevőnként nem haladhatja meg a nettó 580.000 Ft/fő költséget, valamint projektszinten a nettó 4.000 Ft/fő súlyozott átlagos óradíjat.
 • Képzés kizárólag a https://vali.ifka.hu honlapon regisztrált szolgáltatóktól vehető igénybe3, a következő témakörökben: alapvető informatika (digitális kompetencia), idegen nyelv, pénzügy, vállalkozási alapismeretek, egészségügyi technika, élelmiszeripar, építőipar, gazdálkodás és menedzsment, gépészet, informatika és távközlés, környezetvédelem és vízügy, közgazdaság, üzemmenedzselés és üzemszervezés.
 • Az adott képzésre vonatkozó engedélynek a képzést lefolytató intézménynél legkésőbb a képzés megkezdésének időpontjában rendelkezésre kell állnia. Az engedély a megvalósítás és a fenntartás időszakában bármikor bekérhető, illetve helyszíni ellenőrzés során ellenőrzésre kerülhet.
 • A felhívás keretében támogatott valamennyi képzés minimum időtartama 20 óra.
 • Egy résztvevő kizárólag egy képzésben vehet részt.
 • A képzésben résztvevők maximális létszáma legfeljebb a támogatást igénylő legutolsó, lezárt üzleti évre vonatkozó átlagos statisztikai állományi létszáma lehet.

és az 5.7. pontban szereplő korlátozás figyelembe vételével:

 • Képzési szolgáltatás költsége, oktatók költsége (beleértve résztvevők tudásmérése, távoktatás esetében tutor, mentor, szakértői díj, előadói díj, illetve szerzői díj)
 • A képzés elszámolható összköltsége nem haladhatja meg az 20 millió Ft-ot.

Képzési lehetőségek

A felnőttképzés új rendszerében a SZÁM-PONT Kft-nél három csoportra lehet osztani a megvalósítható képzéseket.

Részszakmák

Az új képzési rendszerben a régi OKJ – ban szereplő végzettségek helyére szakmák és részszakmák kerültek. Szakmai képzéseket a szakképzési centrumok bonyolíthatnak le, részszakmákat engedélyezett felnőttképzők oktathatnak szakmai oktatás keretében. A képzések sikeres elvégzését igazoló vizsgát független vizsgaszervező intézményeknél lehet letenni.

A SZÁM-PONT Kft. engedélyének száma: E/2020/000004

A teljesség igénye nélkül, az alábbi területeken tervezzük részszakmák oktatását 2021-ben:

 • élelmiszeripar
 • építőipar
 • épületgépészet
 • kereskedelem
 • környezetvédelem és vízügy
 • közlekedés és szállítmányozás
 • mezőgazdaság és erdészet
 • szociális szféra
 • turizmus és vendéglátás
Szakképesítések

A képzések második halmazát a szakmai képzések keretében elsajátítható szakképesítések alkotják.

Ebben a kategóriába tartoznak többek között:

 • Kazángépész, Kazánkezelő
 • Webfejlesztő, Rendszerüzemeltető
 • Munkavédelmi előadó, Emelőgép-ügyintéző
 • Nyomástartóedény-gépész, Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelő
 • Robbanásbiztos berendezések szerelője, Tűzvédelmi előadó
 • és még sok más képzés

A részszakmához hasonlóan a szakképesítések zárásaként független vizsgaszervező intézménynél kell képesítő vizsgát tenni.

Készségfejlesztés – tréningek

Az előző időszakban lebonyolított képzéseink közül a népszerű készségfejlesztő képzések, tréningek továbbra is a képzési palettánk részét képezik:

 • Informatikai, ECDL képzések
 • Vállalkozási ismeretek
 • Erőszakmentes kommunikáció
 • Vezetői készségfejlesztés
 • Művezetői ismeretek
 • Munkavédelem tréning