fbpx

Hosszú várakozás előzte meg, míg végül elérhetővé vált a közúti közlekedési ágazatban használt gépek kezelésével kapcsolatos szabályozás.

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 54/2021. (XI. 5.) ITM rendelete a közúti közlekedési ágazatban használt gépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról

Általános rendelkezések

 1. § (1) E rendelet hatálya az 1. mellékletben meghatározott gép kezelőjének képzésére és vizsgáztatására, továbbá a gép kezeléséhez a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 19.§ (5) bekezdése alapján szükséges szakmai képesítés megszerzését tanúsító igazolvány (a továbbiakban: gépkezelői jogosítvány) kiadására terjed ki.

Az alábbiakban összefoglaljuk a tudnivalókat az új képzési és vizsgalebonyolítással kapcsolatosan.

A képzések célja: 
 • a közlekedés ágazat elvárásainak megfelelő, szakszerű, gazdaságos és környezettudatos gépkezelői tudás,
 • a tevékenységre vonatkozó jogszabályi előírások ismerete,
 • a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírások ismerete,
 • szerkezettani, üzemeltetési és technológiai ismeretek,
 • rakodás- emeléstechnológiai ismeretek,
 • önálló munkavégzés adott munkagéppel.
A képzés felépítése:
 • Általános munkavédelmi és elsősegély-nyújtási elméleti ismeretek  – 8 óra
 • Általános üzemeltetési és technológiai elméleti ismeretek  – 8 óra
 • Szakirányú gépspecifikus elméleti ismeretek – 8 óra
 • Munka- és balesetvédelmi gyakorlati ismeretek – 1 óra
 • Gépkezelési gyakorlat – géptípustól függően 2-3-4-6-8 óra 
Felmentési lehetőségek a képzés / vizsga alól

1. Meglévő OKJ-s bizonyítvány a géptípusnak megfelelő szakmairányból (vagy könnyűgépkezelő / nehézgépkezelő OKJ) esetén

 • csak gyakorlati vizsgát kell tenni.
 1. Ha van 5 éven belül szerzett gépkezelő jogosítványt bármelyik gépcsoportból, akkor 
 • csak egy tantárgyból kell szóbeli vizsga: Szakirányú gépspecifikus ismeretek 
 • csak ezt a szóbeli tantárgyat kell végighallgatni a tanfolyamon 
 • egy gyakorlati vizsgát kell tenni
 1. Ha nincs semmilyen gépkezelő képzettsége, akkor a teljes tanfolyami képzésen részt kell vennie.
 •     3 szóbeli 1 gyakorlati vizsga.
Képzési igényét jelezheti:

Kelemen Anita
operatív menedzser
E-mail: kelemena@szam.hu
Tel: +36208512070

vagy töltse ki űrlapunkat!